Thông báo mời quan tâm

Thông báo về việc phát hành hồ sơ  mời quan tâm cho gói  thầu dịch vụ tư vấn Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" đã được đăng trên báo đấu thầu số 221 ngày 19/11/2015.

 

 Tải thông báo 

Số lượt truy cập

055315
Hôm nay
Tất cả
87
55315