Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong lĩnh vực Thủy sản - Dự án ODA

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm "tăng cường năng lực để Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trở thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. Mục tiêu của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật còn nhằm hỗ trợ cho Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc về giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ba lĩnh vực chính: nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Read more: Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong lĩnh vực Thủy sản - Dự án ODA 

Mở hồ sơ Đề xuất về tài chính của gói thầu Dịch vụ tư vấn Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần thơ

 

Với mục tiêu thực hiện Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" (Dự án) sử dụng vốn ODA thành công, đạt được các mục tiêu và kết quả đã được đề ra, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ (BQLDA) tiến hành các hoạt động đấu thầu đối với gói thầu Dịch vụ tư vấn cho Dự án. Sau khi tiến hành mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, tuân thủ đúng các quy định về đấu thầu, BQLDA đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của gói thầu Dịch vụ tư vấn cho Dự án vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ.

Tham dự buổi lễ bên cạnh sự tham gia của Ban giám đốc BQLDA, đại diện hai nhà thầu là liên danh NS-JICE-EAR-NAGECCO và OCG-PCKK-AMDI-SSIA còn có sự tham dự GS Tetsu Ando – Cố vấn trưởng Dự án TC, Ông Phạm An Toàn – Chuyên viên Chính của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, đại diện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban điều phối Dự án và đại điện các phòng ban chức năng của Trường Đại học Cần Thơ.

Anh1

Các đại biểu tham dự mở Hồ sơ đề xuất về tài chính cho gói thầu Dịch vụ Tư vấn

Read more: Mở hồ sơ Đề xuất về tài chính của gói thầu Dịch vụ tư vấn Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần thơ

Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong Dự án ODA - Lĩnh vực Môi trường

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm "tăng cường năng lực để Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trở thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. Mục tiêu của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật còn nhằm hỗ trợ cho Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc về giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ba lĩnh vực chính: nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.


Dự án Hỗ trợ kỹ thuật gồm 03 hợp phần: (1) tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, (2) tăng cường năng lực đào tạo và (3) tăng cường hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và hành chính. Việc thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật sẽ là tiền đề để tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học với các trường đối tác Nhật Bản, tạo nền tảng để thực hiện các hợp phần quan trọng trong Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.


Buổi làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản về các đề tài thuộc lĩnh vực môi trường

Read more: Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong Dự án ODA - Lĩnh vực Môi trường 

Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong Dự án ODA - Lĩnh vực Nông nghiệp

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật (Dự án TC) nhằm "tăng cường năng lực để Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trở thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, được triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. Dự án TC còn nhằm hỗ trợ cho Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc về giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ba lĩnh vực chính: nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.Buổi thảo luận với Đoàn Giáo sư Nhật Bản về các đề tài thuộc lĩnh vực Nông nghiệp ngày 28/6/2016

Read more: Làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản trong Dự án ODA - Lĩnh vực Nông nghiệp

Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật "Tăng cường năng lực Trường Đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. 

Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật

Read more: Lễ Ký kết Hợp đồng triển khai thực hiện Đề tài NCKH thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật

Mở hồ sơ dự thầu của gói thầu tư vấn cho Dự án nâng cấp trường đại học cần thơ


          Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ" sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản được thực hiện với mục đích nâng cấp Trường Đại học cần Thơ thành trường đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

          Dự án này bao gồm 5 hợp phần chính: (1) phát triển nguồn nhân lực, (2) thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, (3) xây dựng cơ sở vật chất (4) đầu tư trang thiết bị và (5) dịch vụ tư vấn. Dịch vụ tư vấn nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị và giúp vận hành dự án một cách hiệu quả và đúng quy trình.

 mo ho so thau

Quang cảnh buổi lễ Mở hồ sơ thầu của Gói thầu Tư vấn cho Dự án

Read more: Mở hồ sơ dự thầu của gói thầu tư vấn cho  Dự án nâng cấp trường đại học cần thơ

Số lượt truy cập

056706
Hôm nay
Tất cả
13
56706