Chào mừng Cố vấn Trưởng và Điều phối viên Dự án Hợp tác Kỹ thuật đến làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ

Dự án Hợp tác kỹ thuật "Tăng cường năng lực Trường Đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ" sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản đã được Chính phủ Nhật Bản đồng ý hỗ trợ trong năm tài khóa 2015. Dự án hợp tác kỹ thuật sẽ được thực hiện trong 5 năm (từ tháng 02 năm 2016 đến tháng 01 năm 2021). Mục tiêu của Dự án hợp tác kỹ thuật nhằm hỗ trợ Dự án Nâng Cấp Trường Đại học Cần Thơ để xây dựng hệ thống tăng cường năng lực về đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Cần Thơthành đại học xuất sắc, đạt chuẩn quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường.

Để triển khai các hoạt động của Dự án Hợp tác kỹ thuật, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tuyển chọn Cố vấn Trưởng và điều phối viên của Dự án. Cố vấn Trưởng và Điều phối viên của Dự án sẽ làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ trong 02 năm (từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018). Ngày 17 tháng 3 năm 2016, Hiệu Trường Đại học Cần Thơ và Ban Quản lý Dự án Nâng Cấp Trường Đại học Cần Thơ đã có buổi làm việc với Giáo sư Testsu  ANDO (Cố vấn Trưởng) và ông Koji SAWADA (Điều phối viên/ Trường Đại học – Doanh nghiệp) của Dự án.

Giáo sư Testsu ANDO và ông Koji SAWADA sẽ hỗ trợ trường Đại học Cần Thơ trong việc lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện hoạt động hàng năm của Dự án. Đồng thời, Cố vấn trưởng là cầu nối trong liên lạc giữa Trường Đại học Cần Thơ và Cơ Quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng như 09 Trường Đại học đối tác Nhật Bản.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào mừng Cố vấn Trưởng và Điều phối viên Dự án

GS. Testsu  ANDO, Cố vấn Trưởng (hình phải) phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát biểu tại buổi làm việc

Ban Giám hiệu và Ban Quản lý Dự án chụp hình lưu niệm với Cố vấn trưởng và Điều phối viên Dự án Hợp tác kỹ thuật

Số lượt truy cập

056855
Hôm nay
Tất cả
12
56855