Thông báo viết thuyết minh thực hiện chương trình NCKH của Dự án ODA năm 2016

Trong khuôn khổ thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học (NCKH) của Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, Ban Quản lý Dự án (BQLDA) thông báo đến các cá nhân trong toàn trường về việc tham gia viết thuyết minh cho các chương trình NCKH năm 2016. Để xem chi tiết về thông báo và danh mục các chương trình nghiên cứu, xin vui long  click chuột vào đây.

Để viết thuyết minh quý Thầy/Cô sử dụng các mẫu được đính kèm:

1. Research Proposal

2. Curriculum Vitae

3. Summary of Research Activities and Achievements

 

Số lượt truy cập

056899
Hôm nay
Tất cả
56
56899