Đơn vị Giám sát Đánh giá

Nhiệm vụ

 Đơn vị Giám sát Đánh giá chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề về quản lý liên quan đến dự án phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GOV.

 Công việc cụ thể

 Thực hiện công việc quản lý và đánh giá qua các công tác:

  • Quản lý các khảo sát tiêu chuẩn
  • Quản lý lĩnh vực nghiên cứu
  • Xem lại tiến trình các thành tựu đạt được
  • Xác định giải quyết vấn đề và các hoạt động đề xuất
  • Chuẩn bị các báo cáo (báo cáo tiến trình hàng tháng, báo cáo tiến trình mỗi quý)
  • Báo cáo tiến trình hàng năm, báo cáo tiến trình giữa kỳ và báo cáo khi kết thúc dự án
  • Các công việc cần thiết khác

 Liên hệ:

Hứa Thái Nhân

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">ĐT: (0710) 3872 304

Số lượt truy cập

056896
Hôm nay
Tất cả
53
56896