Hành chính - Kế hoạch

 Nhiệm vụ

Đơn vị Hành chính và Kế hoạch hỗ trợ Ban Giám đốc  sắp xếp các vấn đề về kế hoạch tổng hợp liên quan đến Dự án

Công việc cụ thể:

Xử lý công việc chung liên quan đến kế hoạch tổng hợp cho Dự án và hỗ trợ đội ngũ cán bộ PMU trong các vấn đề quản lý thông qua các công việc:

 Chuẩn bị các hội thảo khác nhau, các buổi hội họp và thuyết trình

  • Quản lý thông tin và tài liệu của Dự án
  • Tiếp đón khách
  • Sắp xếp các chuyến đi thực địa
  • Lập kế hoạch cho các hoạt động chung của Dự án
  • Giám sát các hoạt động dự án trong thời hạn hoạt động cho phép
  • Những công việc cần thiết khác

Liên hệ:

Trần Thanh Điền

ĐT: (0710) 3872 304

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số lượt truy cập

056906
Hôm nay
Tất cả
63
56906