Liên hệ

 

Ban Quản lý Dự án "Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ"

Lầu 5, Nhà Điều Hành, Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

Điện Thoại: 07103 872 162

Fax: (0710) 3872 063

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số lượt truy cập

056851
Hôm nay
Tất cả
8
56851