Đơn vị Phát triển Nhân lực

Nhiệm vụ


Đơn vị Phát triển Nhân lực chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề về học thuật liên quan đến dự án phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GOV.

 

Công việc cụ thể

 

Thiết kế và thực hiện cơ chế hiệu quả về phát triển nguồn nhân lực qua các công việc sau đây:

  • Chuẩn bị các kế hoạch thực hiện dự án cho phát triển đội ngũ cán bộ dài hạn và ngắn hạn
  • Thiết lập các tiêu chuẩn lựa chọn người tham gia huấn luyện
  • Lựa chọn ứng viên và các trường đại học đối tác Nhật Bản
  • Thương lượng và điều phối với các trường đại học đối tác Nhật Bản
  • Chuẩn bị các hợp đồng với các trường đại học đối tác Nhật Bản
  • Hỗ trợ ứng viên hoàn thành các hồ sơ xin đi học
  • Quản lý và đánh giá việc học ở Nhật Bản
  • Các công việc cần thiết khác

 

Liên hệ:

Văn Phạm Đan Thủy

ĐT: (0710) 3872 301

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Số lượt truy cập

056893
Hôm nay
Tất cả
50
56893