Đơn vị Quản lý Xây dựng

Nhiệm vụ

 

Đơn vị Quản lý Xây dựng chịu trách nhiệm sắp xếp các vấn đề về thu mua liên quan đến dự án phù hợp với nguyên tắc chỉ đạo cho vay ODA của JICA và các quy định của GOV.

 

Công việc cụ thể

 

Thực hiện quản lý chất lượng cơ sở hạ tầng qua các công việc sau đây:

  • Thiết lập các chính sách quản lý cơ sở hạ tầng
  • Phê duyệt kế hoạch công việc của cơ sở hạ tầng
  • Xem lại tiến trình của công việc cơ sở hạ tầng dựa trên kế hoạch được phê duyệt
  • Xem lại mặt chung giữa xây dựng công việc hạ tầng và công việc thiết bị nghiên cứu
  • Giám sát khu vực xây dựng và hoàn tất công tác kiểm tra
  • Các công việc cần thiết khác

Liên hệ:

Bùi Lê Anh Tuấn

ĐT: (0710) 3872 042

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Số lượt truy cập

056891
Hôm nay
Tất cả
48
56891