Đơn vị Tài chính

 Nhiệm vụ

 

Đơn vị Tài chính chịu trách nhiệm hỗ trợ chủ Dự án trong công tác giải ngân,­ quản lý tài chính và sắp xếp các vấn đề về tài chính liên quan đến Dự án

 

Công việc cụ thể

 

Thực hiện các công việc cần thiết sau đây cho việc quản lý phù hợp về viện trợ và quỹ tương ứng:

  • Chuẩn bị kế hoạch chi tiêu của quỹ viện trợ và kế hoạch tài chính hàng năm
  • Giám sát và đánh giá tiến độ chi tiêu
  • Lưu trữ hồ sơ và báo cáo tài chính
  • Quản lý các tài liệu tài chính và các tài liệu hợp đồng
  • Chuẩn bị cho các đánh giá tài chính
  • Quản lý những chi trả hợp đồng
  • Mở các tài khoản ngân hàng
  • Chuẩn bị các đơn xin rút tiền và các tài liệu hỗ trợ kiểm tra
  • Các công việc cần thiết khác

 

 Liên hệ:

 

 Nguyễn Văn Duyệt                                                               Phan Thị Mỹ Hoàng

 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ĐT: (0710) 3872 244                                                            ĐT: (0710) 3872 244

Số lượt truy cập

056910
Hôm nay
Tất cả
67
56910