Danh sách SV tốt nghiệp Đợt 2 năm 2016 cập nhật ngày 02/6/2016

>> Danh sách SV t ốt nghiệp (cập nhật ngày 02/6/2016)

*** Lưu ý:

- SV tốt nghiệp đợt 2 sẽ nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tại đơn vị quản lý ngành từ ngày 16/6/2016.

- SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng ...