Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

>> Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015

>> Đơn đề nghị xét tốt nghiệp (chỉ dành cho SV từ K32 về trước)

>> Phiếu thanh toán ra trường

* Lưu ý :

SV đăng nhập hệ thống  oss.ctu.edu.vn để ...