Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2014 (3177 SV tốt nghiệp)

>> Xem chi tiết danh sách tốt nghiệp...

- SV xem danh sách và liên hệ với đơn vị quản lý ngành để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp từ ngày 24/6 (nếu không cần gấp).

- Thanh toán ra trường: SV xem t...