Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2014

>> Kế hoạch xét tốt nghiệp Đợt 3 năm 2014

>> Đủ điều kiện tốt nghiệp

>> Chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

* Lưu ý: - SV kiểm tra thông tin tốt nghiệp nếu có sai sót thi vui lòng phản hồi về địa...