Trang chủ Giới thiệu - Liên hệ Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

In PDF

Lãnh đạo:

Trưởng phòng

Ông Nguyễn Minh Trí, điện thoại: 0710. 3872166, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng

Ông Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, điện thoại: 0710. 3831633, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Nguyễn Hứa Duy Khang, điện thoại: 0710. 3872297, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tổ chuyên môn:

Tổ Kế hoạch và tuyển sinh

Ông Nguyễn Hứa Duy Khang, điện thoại: 0710. 3872297, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Trương Chiến Thắng, điện thoại: 0710. 3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Nguyễn Hoàng Duy Nhân, điện thoại: 0710. 3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Nguyễn Ngọc Thùy Trang, điện thoại: 0710. 3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Trần Văn Khích, điện thoại: 0710. 3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tổ Nghiệp vụ đào tạo

Ông Nguyễn Minh Trí, điện thoại: 0710. 3872166, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, điện thoại: 0710. 3831633, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bà Nguyễn Thanh Hương, điện thoại: 0710. 3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Trần Hữu Phước, điện thoại: 0710. 3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ông Huỳnh Văn Tú, điện thoại: 0710. 3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it