Trang chủ Giới thiệu - Liên hệ Liên hệ công tác

Liên hệ công tác

In PDF

Trưởng Phòng: Nguyễn Minh Trí, tel: 0710.3872166, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

* Phó Trưởng phòng: Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, tel: 0710.3831633, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hứa Duy Khang, tel: 0710.3872297, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


1. Tốt nghiệp

- Xét tốt nghiệp; xét miễn học phần; điểm học phần (Huỳnh Văn Tú, tel: 0710.3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Quản lý và cấp phát Quyết định tốt nghiệp, Bằng tốt nghiệp, Bản sao bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bảng kết quả học tập toàn khóa; Quản lý và cấp phát chứng chỉ và chứng nhận; Kiểm tra, xác minh Bằng tốt nghiệp, Bảng kết quả học tập, chứng chỉ, chứng nhận (Nguyễn Thanh Hương, tel: 0710.3831633, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


2. Công tác đào tạo đại học hệ chính quy

- Kế hoạch đào tạo; thời khóa biểu giảng dạy; đăng ký học phần (Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, tel: 0710.3831633, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Quản lý điểm bằng máy tính; In bảng điểm sinh viên (Huỳnh Văn Tú, tel: 0710.3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Đăng ký cấp lại bảng điểm, thời khóa biểu, sao y bảng điểm, sao y văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tiếng Anh (Nguyễn Thanh Hương, tel: 0710.3831156, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Khối lượng giảng dạy hệ chính quy, công tác thống kê (Nguyễn Hoàng Duy Nhân, tel: 0710.3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Chương trình đào tạo, công tác giáo trình, học cùng lúc 2 chương trình. (Trần Hữu Phước, Tel: 0710.3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

- Nhận bảng điểm từ các Khoa, lưu trữ  điểm thi (Nguyễn Ngọc Thùy Trang, tel: 0710.3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Trần Văn Khích)

- Kế hoạch tuyển sinh. (Trương Chiến Thắng, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


 

 

3. Văn phòng

- Văn thư, quản lý lưu trữ công văn (Nguyễn Ngọc Thùy Trang, tel: 0710.3600433, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

4. Quản lý cập nhật thông tin website Phòng Đào tạo (Huỳnh Văn Tú)