Trang chủ THÔNG TIN ĐÀO TẠO Đại Học Chính Qui Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 2014-2015

Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 2014-2015

E-mail In PDF

>> Xem chi tiết

Cập nhật lần cuối ( Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 07:27 )