Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2016

Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2016

E-mail In PDF

>> Xem danh sách

>> Phiếu thanh toán ra trường

- SV xem danh sách nợ thanh toán ra trường (nếu có) liên hệ với từng đơn vị để thanh toán:

+ SV nợ phòng Tàiv vụ: Đến liên hệ với thầy Phạm Thanh Sơn.

+ SV nợ phòng Công tác Sinh viên: Đến liên hệ thầy Phan Quang Vinh.

+ SV nợ Trung tâm Học liệu: Đến liên hệ thầy Triệu Văn Trọng.

-  Từ ngày 15/01/2016, SV liên hệ với Đơn vị quản lý nhận Quyết định tốt nghiệp cá nhân.

- Các thắc mắc liên hệ email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it