Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui Danh sách tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (cập nhật ngày 10/02/2017)

Danh sách tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (cập nhật ngày 10/02/2017)

E-mail In PDF

>> Danh sách SV tốt nghiệp chính thức đợt 1 lần 1 (QĐ ký ngày 03/01/2017)

>> Danh sách SV nợ thanh toán ra trường

* Lưu ý: Từ ngày 16/01/2017 SV tốt nghiệp đợt 1 lần 1 năm 2017 liên hệ đơn vị quản lý ngành nhận QĐ tốt nghiệp.

 

>> Danh sách SV tốt nghiệp chính thức đợt 1 lần 2 (cập nhật ngày 10/02/2017)

* SV lưu ý:

- SV liên hệ đơn vị quản lý ngành nhận QĐ tốt nghiệp từ ngày 13/02/2017.

Cập nhật lần cuối ( Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 08:39 )