Trang chủ TUYỂN SINH Liên Thông

Liên Thông

   Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
1 Thông báo tuyển sinh liên thông 2017 Thứ năm, 23 Tháng 2 2017 755
2 Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2016 Thứ hai, 10 Tháng 10 2016 4390
3 Lịch thi, danh sách hoàn lệ phí và lịch điều chỉnh phòng ôn thi liên thông 2016 Thứ bảy, 27 Tháng 8 2016 1524
4 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi và lịch ôn tập liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2016 Thứ ba, 16 Tháng 8 2016 2784
5 Thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đăng lên đại học hệ chính quy năm 2016 Thứ hai, 07 Tháng 3 2016 8855
6 Đề cương ôn thi liên thông cao đẳng lên đại học năm 2016 Thứ ba, 16 Tháng 2 2016 4231
7 Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015 Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 2154
8 Kết quả kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015 Thứ hai, 12 Tháng 10 2015 6544
9 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi, lịch ôn tập và lịch thi liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015 Thứ ba, 18 Tháng 8 2015 4429
10 Thông báo tuyển sinh liên thông 2015 Thứ hai, 13 Tháng 4 2015 10369
11 Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, năm 2014 Thứ ba, 14 Tháng 10 2014 7184
12 Lịch thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014 và danh sách hoàn lệ phí ôn tập Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 3498
13 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2014 Thứ năm, 21 Tháng 8 2014 2187
14 Đề cương chi tiết ôn tập tuyển sinh liên thông - năm 2014 (sau 36 tháng) Chủ nhật, 18 Tháng 5 2014 4730
15 Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, năm 2014 Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 7166
16 Danh sách cán bộ - viên chức tham gia ban coi thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học năm 2013 Thứ sáu, 20 Tháng 9 2013 3859
17 Đề cương chi tiết ôn tập tuyển sinh cao đẳng lên đại học năm 2013 Thứ năm, 22 Tháng 8 2013 2954
18 Lịch thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 Thứ tư, 21 Tháng 8 2013 3896
19 Danh sách thí sinh nhận lại lệ phí ôn tập kỳ thi tuyển sinh từ cao đẳng lên đại học năm 2013 Thứ ba, 20 Tháng 8 2013 1955
20 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2013 Thứ hai, 19 Tháng 8 2013 2645