Trang chủ THÔNG TIN ĐÀO TẠO Đại Học Chính Qui

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
1 Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2017 Thứ hai, 19 Tháng 12 2016 5409
2 Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học học kỳ I, 2016-2017 Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 641
3 Quyết định và danh sách SV học cùng lúc 2 CTĐT đợt tháng 8 năm 2016 Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 1289
4 Quyết định và danh sách SV học cùng lúc 2 CTĐT đợt 1 năm 2016 Thứ ba, 16 Tháng 2 2016 3233
5 Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2016 Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 10488
6 Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến và xét bổ sung ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến năm 2015 Thứ tư, 07 Tháng 10 2015 1225
7 Danh sách sinh viên đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo, đợt 2 năm 2015 Thứ sáu, 28 Tháng 8 2015 3100
8 Thông báo V/v thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 2014-2015 Thứ hai, 23 Tháng 3 2015 1585
9 Danh sách sinh viên đăng ký học cùng lúc 2 chương trình đào tạo, đợt 1 năm 2015 Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 3913
10 Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2015 Thứ hai, 15 Tháng 12 2014 12878