Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 8716
22 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT năm 2012 Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 2882
23 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2012 Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 8286
24 Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 Thứ hai, 02 Tháng 1 2012 7706
25 Danh sách các quyết định tốt nghiệp hệ chính quy - ĐHCT năm 2011 Thứ sáu, 02 Tháng 12 2011 5228
26 Quyết định số 29 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 5070
27 Quyết định số 28 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2954
28 Quyết định số 27 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2382
29 Quyết định số 26 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Khoa học Tự nhiên Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 3014
30 Quyết định số 25 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Khoa học Chính trị Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2189
 
Trang 3 trong 4