Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Quyết định tốt nghiệp Lần 2 Đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 1864
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp nợ thanh toán ra trường Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 2507
23 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Lần 2 Đợt 1 năm 2014 (cập nhật mới 25/01/2014) Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2991
24 Quyết định tốt nghiệp Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2914
25 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 1 lần 1 năm 2014 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 4404
26 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 3502
27 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 13263
28 Quyết định tốt nghiệp số 163/QĐ-ĐHCT ký ngày 17/9/2013 của Đợt 3 - bổ sung Thứ ba, 17 Tháng 9 2013 1492
29 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến bổ sung - Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 1693
30 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2250
 
Trang 3 trong 5

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bạn thấy trang web Phòng đào tạo như thế nào? Hãy đóng góp ý kiến để trang web hoàn thiện hơn!