Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 3555
22 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2014 (cập nhật ngày 05/8/2014) Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 2939
23 Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2014 (3177 SV tốt nghiệp) Chủ nhật, 22 Tháng 6 2014 4565
24 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2014 Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 21550
25 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 4146
26 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đại học chính thức đợt 1 năm 2014 Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 3251
27 Quyết định tốt nghiệp Lần 2 Đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 1942
28 Danh sách sinh viên tốt nghiệp nợ thanh toán ra trường Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 2601
29 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Lần 2 Đợt 1 năm 2014 (cập nhật mới 25/01/2014) Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 3079
30 Quyết định tốt nghiệp Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2996
 
Trang 3 trong 6