Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Tra cứu văn bằng tốt nghiệp tại website https://qlvb.ctu.edu.vn/

 

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến lần 2 đợt 1 năm 2015 (28/01/2015) Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 3718
22 Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2015 Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 5963
23 Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức lần 1 Đợt 1 năm 2015 (mới cập nhật ngày 11/01/2015) Thứ ba, 23 Tháng 12 2014 13804
24 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 18570
25 Quyết định tốt nghiệp Đợt 3 bổ sung năm 2014 Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014 1122
26 Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 năm 2014 Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 909
27 Danh sách sinh viên tốt nghiệp và còn nợ thanh toán phòng Tài vụ Đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 1257
28 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 1874
29 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 1458
30 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 2209
 
Trang 3 trong 7