Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Quyết định tốt nghiệp Đợt 3 bổ sung năm 2014 Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014 978
22 Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 năm 2014 Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 820
23 Danh sách sinh viên tốt nghiệp và còn nợ thanh toán phòng Tài vụ Đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 1152
24 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 1762
25 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 1342
26 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 2083
27 Thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 3640
28 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2014 (cập nhật ngày 05/8/2014) Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 3060
29 Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2014 (3177 SV tốt nghiệp) Chủ nhật, 22 Tháng 6 2014 4733
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2014 Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 21812
 
Trang 3 trong 6