Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2012 Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 8230
22 Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2012 Thứ hai, 02 Tháng 1 2012 7655
23 Danh sách các quyết định tốt nghiệp hệ chính quy - ĐHCT năm 2011 Thứ sáu, 02 Tháng 12 2011 5160
24 Quyết định số 29 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 4939
25 Quyết định số 28 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2913
26 Quyết định số 27 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Viện nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2336
27 Quyết định số 26 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Khoa học Tự nhiên Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2952
28 Quyết định số 25 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Khoa học Chính trị Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 2145
29 Quyết định số 23 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 3128
30 Quyết định số 24 - Công nhận tốt nghiệp cho SV Khoa Luật Thứ tư, 06 Tháng 7 2011 3884
 
Trang 3 trong 3