Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2092
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 1488
23 Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 3453
24 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 2 - lần 2 năm 2013 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 3477
25 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2013 Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 15600
26 Thông báo Lể tốt nghiệp năm 2013 (đợt 1) Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 5199
27 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT đợt 1, năm 2013 Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 6093
28 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 8796
29 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT năm 2012 Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 2933
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2012 Thứ tư, 06 Tháng 6 2012 8321
 
Trang 3 trong 4