Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2014 Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 21493
22 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 4113
23 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đại học chính thức đợt 1 năm 2014 Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 3219
24 Quyết định tốt nghiệp Lần 2 Đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 1919
25 Danh sách sinh viên tốt nghiệp nợ thanh toán ra trường Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 2572
26 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Lần 2 Đợt 1 năm 2014 (cập nhật mới 25/01/2014) Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 3054
27 Quyết định tốt nghiệp Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2975
28 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 1 lần 1 năm 2014 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 4499
29 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 3607
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 13343
 
Trang 3 trong 6