Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Danh sách sinh viên tốt nghiệp nợ thanh toán ra trường Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 2479
22 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Lần 2 Đợt 1 năm 2014 (cập nhật mới 25/01/2014) Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2967
23 Quyết định tốt nghiệp Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ sáu, 10 Tháng 1 2014 2881
24 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 1 lần 1 năm 2014 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 4369
25 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 3455
26 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 13216
27 Quyết định tốt nghiệp số 163/QĐ-ĐHCT ký ngày 17/9/2013 của Đợt 3 - bổ sung Thứ ba, 17 Tháng 9 2013 1454
28 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến bổ sung - Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 1653
29 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2218
30 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 1629
 
Trang 3 trong 5