Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 1305
22 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 2036
23 Thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 3601
24 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2014 (cập nhật ngày 05/8/2014) Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 3007
25 Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2014 (3177 SV tốt nghiệp) Chủ nhật, 22 Tháng 6 2014 4663
26 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2014 Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 21690
27 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 4228
28 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đại học chính thức đợt 1 năm 2014 Thứ tư, 12 Tháng 3 2014 3321
29 Quyết định tốt nghiệp Lần 2 Đợt 1 năm 2014 Thứ năm, 20 Tháng 2 2014 1994
30 Danh sách sinh viên tốt nghiệp nợ thanh toán ra trường Lần 1 Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 21 Tháng 1 2014 2674
 
Trang 3 trong 6