Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Quyết định tốt nghiệp Đợt 3 bổ sung năm 2014 Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014 1029
22 Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 năm 2014 Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 851
23 Danh sách sinh viên tốt nghiệp và còn nợ thanh toán phòng Tài vụ Đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 1187
24 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 1798
25 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 1376
26 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 2125
27 Thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 3691
28 Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2014 (cập nhật ngày 05/8/2014) Thứ tư, 30 Tháng 7 2014 3129
29 Quyết định tốt nghiệp Đợt 2 năm 2014 (3177 SV tốt nghiệp) Chủ nhật, 22 Tháng 6 2014 4815
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2014 Thứ ba, 29 Tháng 4 2014 21947
 
Trang 3 trong 6