Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 1 lần 1 năm 2014 Thứ hai, 30 Tháng 12 2013 4272
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 năm 2014 Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 3350
23 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 Thứ hai, 02 Tháng 12 2013 13119
24 Quyết định tốt nghiệp số 163/QĐ-ĐHCT ký ngày 17/9/2013 của Đợt 3 - bổ sung Thứ ba, 17 Tháng 9 2013 1408
25 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến bổ sung - Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 1598
26 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2157
27 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 1553
28 Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 3514
29 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 2 - lần 2 năm 2013 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 3544
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2013 Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 15683
 
Trang 3 trong 5