Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến bổ sung - Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 1551
22 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2109
23 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 1505
24 Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 3471
25 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 2 - lần 2 năm 2013 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 3500
26 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2013 Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 15619
27 Thông báo Lể tốt nghiệp năm 2013 (đợt 1) Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 5218
28 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT đợt 1, năm 2013 Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 6117
29 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 8823
30 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT năm 2012 Thứ năm, 15 Tháng 11 2012 2948
 
Trang 3 trong 4