Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Quyết định tốt nghiệp số 163/QĐ-ĐHCT ký ngày 17/9/2013 của Đợt 3 - bổ sung Thứ ba, 17 Tháng 9 2013 1381
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến bổ sung - Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 03 Tháng 9 2013 1568
23 Nhận bằng tốt nghiệp theo quyết định số 148/QĐ-ĐHCT ngày 16/7/2013 Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 2127
24 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ hai, 26 Tháng 8 2013 1523
25 Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 3 năm 2013 Thứ ba, 30 Tháng 7 2013 3486
26 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 2 - lần 2 năm 2013 Thứ bảy, 20 Tháng 7 2013 3517
27 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 và 3 năm 2013 Thứ năm, 25 Tháng 4 2013 15641
28 Thông báo Lể tốt nghiệp năm 2013 (đợt 1) Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 5241
29 Danh sách các quyết định tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy - ĐHCT đợt 1, năm 2013 Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 6141
30 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 Thứ tư, 19 Tháng 12 2012 8852
 
Trang 3 trong 5