Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
21 Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2015 Thứ ba, 20 Tháng 1 2015 5875
22 Danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức lần 1 Đợt 1 năm 2015 (mới cập nhật ngày 11/01/2015) Thứ ba, 23 Tháng 12 2014 13635
23 Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 18497
24 Quyết định tốt nghiệp Đợt 3 bổ sung năm 2014 Chủ nhật, 19 Tháng 10 2014 1078
25 Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 năm 2014 Thứ ba, 30 Tháng 9 2014 878
26 Danh sách sinh viên tốt nghiệp và còn nợ thanh toán phòng Tài vụ Đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 17 Tháng 9 2014 1216
27 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ năm, 04 Tháng 9 2014 1832
28 Thời gian phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2014 Thứ tư, 03 Tháng 9 2014 1414
29 Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ hai, 25 Tháng 8 2014 2172
30 Thời gian phát bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 Thứ sáu, 01 Tháng 8 2014 3737
 
Trang 3 trong 7