Trang chủ Thông Tin Tốt Nghiệp Đại học chính qui

TỐT NGHIỆP

Tra cứu văn bằng tốt nghiệp tại website https://qlvb.ctu.edu.vn/

 

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
1 Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 lần 1 năm 2017 Thứ ba, 07 Tháng 2 2017 2075
2 Danh sách tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (cập nhật ngày 10/02/2017) Thứ ba, 13 Tháng 12 2016 21616
3 Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017 Thứ năm, 10 Tháng 11 2016 30865
4 Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp đợt 3 năm 2016 Thứ hai, 29 Tháng 8 2016 4416
5 Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến đợt 3 năm 2016 Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 9281
6 Danh sách SV tốt nghiệp và thanh toán ra trường Đợt 2 năm 2016 Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 23407
7 Danh sách thanh toán ra trường đối với SV tốt nghiệp lần 1 đợt 1 năm 2016 Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 7544
8 Danh sách tốt nghiệp chính thức Đợt 1 lần 1 năm 2016 Thứ tư, 06 Tháng 1 2016 4651
9 Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 Lần 2 năm 2016 cập nhật ngày 11/01/2016 Thứ hai, 04 Tháng 1 2016 2782
10 Danh sách SV tốt nghiệp Đợt 1 năm 2016 cập nhật ngày 24/12/2015 Thứ ba, 15 Tháng 12 2015 8890
 
Trang 1 trong 7