Trang chủ Văn bản Văn bản của Trường

Văn bản của Trường

Lọc bài viết     Số bài hiển thị 
STT Tên bài viết Date Lượt xem
1 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy (áp dụng từ HK1 2016-2017) Thứ sáu, 09 Tháng 9 2016 253
2 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy (tháng 8 năm 2016) Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 425
3 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đào tạo liên thông Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Chủ nhật, 02 Tháng 11 2014 1099
4 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Xét miễn và công nhận điểm học phần Trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Chủ nhật, 02 Tháng 11 2014 978
5 Quyết định về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học chính quy Chủ nhật, 02 Tháng 11 2014 927
6 Quy định về công tác học vụ áp dụng từ học kỳ 1 - năm học 2011-2012 (8-2013) Thứ ba, 06 Tháng 5 2014 1371
7 Kết luận của Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo Thứ ba, 27 Tháng 9 2011 3815
8 Văn bản về việc cho điểm I đối với học phần LVTN Thứ ba, 27 Tháng 9 2011 6599
9 Danh mục các HP được xét miễn khi có chứng chỉ tương đương Thứ hai, 26 Tháng 9 2011 4031
10 Thay đổi số tín chỉ của HP Anh văn căn bản Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 3881
 
Trang 1 trong 4