....

Tên tập tinGhi chúSizeCập nhật
Download this file (Quy che quan ly van bang chung chi.pdf)Quy chế Quản lý Văn bằng, chứng chỉ của ĐHCTBan hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-ĐHCT, ngày 22/02/20162615 Kb02/27/16 02:38
Download this file (CV 1012- Danh muc van ban Hieu truong uy quyen.PDF)CV 1012- Danh muc van ban Hieu truong uy quyen.PDFBan hành danh mục văn bản Hiệu trưởng ủy quyền cho Phó Hiệu trường ký thay và Thủ trưởng đơn vị ký thừa lệnh và thừa ủy quyền718 Kb04/17/15 05:55
Download this file (QD_banhanh_Quy che lam viec BGH2012-2017.doc)Quy chế làm việc của Ban Giám hiệuBan hành theo Quyết định số 744/QĐ-ĐHCT, ngày 27/2/201353 Kb10/19/14 06:31
Download this file (Quyết định số 2346 QĐ-ĐHCT.pdf)Quyết định số 2346/QĐ-ĐHCTQuy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng ban chức năng14391 Kb08/11/14 06:17
Download this file (Quyết định số 1052 QĐ-DHCT.pdf)Quyết định số 1052/QĐ-ĐHCTQuyết định Ban hành chức năng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Khoa, Viện Trung tâm5215 Kb08/11/14 06:11

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ