...........

................................

Tên tập tinGhi chúSizeCập nhật
Download this file (Nghi dinh 31 Chinh phu ve con dau.doc)Nghị định 31/2009/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu80 Kb08/01/14 05:59
Download this file (04_2013_TT_BNV.pdf)Thông tư 04/2013-BNVThông tư hướng dẫn Xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan tổ chức2996 Kb05/28/14 23:51
Download this file (Nghi dinh 110.pdf)Nghị định 110-NĐ-CPNghị định của Chính phủ về công tác văn thư123 Kb05/22/14 01:19
Download this file (QUYET DINH SUA ĐOI  2500.doc)Quyết định Số: 2818 /QĐ-BGDĐTQuyết định sử đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư (Ban hành kem theo QĐ số 2500)74 Kb04/25/14 03:59
Download this file (2500-QĐ-BGDĐT.pdf)Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thưBan hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT, ngày 24/3/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo216 Kb04/25/14 03:56
Download this file (quy dinh thong tu 02_2011.doc)Quy định kèm thông thông tư 02/2011Quy định Ban hành theo thông tư 02/2011125 Kb04/25/14 03:29
Download this file (Thong tu 02_2011.doc)Thông tư 02/2011/TT-BGDĐTThông tư Ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL về GD35 Kb04/25/14 03:27
Download this file (ND9CP.doc)Nghị định 09/2010/NĐ-CPNghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP62 Kb04/25/14 02:50
Download this file (Phu luc.doc)Phụ lục Thông tư 01/2011-BNVPhụ lục - Thông tư hướng dẫn về thể thức kỹ thuật trình bày VBHC592 Kb04/18/14 07:09
Download this file (01.2011.TT.BNV.doc)Thông tư 01/2011-BNVThông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính124 Kb04/18/14 07:07

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ