→ Lập sổ theo dõi khách đến và đi.

→ Lập sổ và biên lai thu tiền của khách.

→ Báo cáo số lượng khách hàng tháng cho lãnh đạo đơn vị.

→ Việc nộp tiền: Tiền thu của khách được nộp hàng tháng cho Phòng Tài vụ, khi nộp tiền phải có ký xác nhận của Trưởng phòng.

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ