Điều động xe:

Các đơn vị và cá nhân đăng ký cho Tổ trưởng Tổ Ô tô

- Trình lãnh đạo phê duyệt vào phiếu điều xe (Mẫu)

- Cử lái xe đi công tác (chậm nhất là 4 giờ chiều mỗi ngày) thông qua lệnh điều xe và giấy đi đường. Trường hợp công tác đột xuất thì lệnh miệng sau đó viết lệnh điều xe.

Thủ tục mua nhiên liệu:

Xăng A92, dầu Do:

- Chọn trạm bán xăng dầu có uy tín chất lượng nhiên liệu bảo đảm ốn định, thỏa thuận một số điều kiện trước khi ký kết hợp đồng như khâu chuyển trả tiền, khâu cấp phát cho từng xe, khâu quyết toán nhiên sau mỗi hợp đồng (Tổ Trưởng đề xuất, thực hiện vào đầu năm, lập tổ công tác để lựa chọn).

Nhớt bôi trơn động cơ (mã số SAE 20W-50W):

- Tổ Ô tô tạm ứng chuyển khoản mua nhớt máy trước khoảng 200- 300 lít/lần mua, nhập kho tại tổ ô tô.

- Tổ trưởng Ô tô cùng với Công ty trúng thầu lập hợp đồng mua xăng, dầu, nhớt trình Trưởng phòng ký tắt trước khi trình BGH ký.

Quản lý, cấp phát xăng dầu, nhớt:

Định mức tiêu hao nhiên liệu, nhớt cho mỗi xe, 2 năm/1 lần (thành lập Tổ công tác)

Kiểm kho 2 tháng/lần (thành lập tổ công tác)

- Tài xế nhận lệnh điều xe và giấy đi đường để đi công tác

- Tạm ứng xăng, dầu, nhớt (căn cứ định mức xăng, nhớt).

- Kiểm tra số Km sau khi đi công tác về (thành lập tổ công tác)

- Kết toán số lượng xăng, dầu của chuyến công tác, lập hồ sơ thanh toán (Lãnh đạo Tổ Ô tô).

- Việc cấp phát xăng dầu, nhớt, vỏ xe phải có sổ sách theo dõi.

Sửa chữa xe

- Lập Kế hoạch vào cuối tháng 11 hằng năm trình Trưởng phòng phê duyệt.

Hư hỏng nhỏ:

- Lái xe thông báo để xin ý kiến Tổ trưởng (hoặc Tổ phó phụ trách).

- Tổ trưởng (hoặc Tổ phó phụ trách) báo cáo xin ý kiến lãnh đạo phòng.

- Thực hiện sửa chữa

Sửa chữa lớn:

- Tổ trưởng Ô tô đề xuất sửa chữa theo Kế hoạch

- Thực hiện thẩm định sửa chữa (thành lập tổ công tác).

- Trình Trưởng phòng phê duyệt.

- Phụ trách sửa chữa xe của Tổ Ô tô khảo sát và báo giá theo quy định.

- Trình Trưởng phòng để chọn nơi sửa chữa.

- Lập dự toán, hợp đồng và trình Trưởng phòng ký hợp đồng.

- Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ