Về nguyên tắc, Hội nghị Hội thảo quốc tế phải có kế hoạch từ năm trước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước.

  • Nếu Hội nghị cấp Trường phải xin phép Bộ.

  • Nếu Hội thảo cấp khoa phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà Trường.

  • Một số Hội thảo do Bộ yêu cầu trường đăng cai thì trường không phải xin phép.

Qui trình thực hiện

-Xác định những nội dung và trọng tâm cần thảo luận trong Hội thảo

-Phân công người viết báo cáo, tham luận ...

-Thành lập Ban tổ chức Hội nghị hội thảo.

-Lập danh sách đại biểu (Thành phần tham gia)

-Dự kiến chủ tịch và thư ký Hội nghị để điều hành Hội thảo

-Xác định thời gian địa điểm tổ chức và gởi thư mời.

-Làm thủ tục nhập cảnh cho khách theo qui định

-Tổ chức theo dõi việc đưa đón, tham quan, bố trí nơi ăn ở hợp lý cho khách.

-In tài liệu kết luận, tổng kết những kinh nghiệm trong cuộc hội thảo và thực hiện các báo cáo sau Hội thảo để gởi các nơi có liên quan..

Chuẩn bị hậu cần

-Nguồn kinh phí

-Trang trí (băng rôl. cây cảnh, khẩu hiệu, ...), sắp xếp Hội trường.

-Chuẩn bị báo cáo

-Phiên dịch

-Photocopy tài liệu

-Giấy, viết, sơ mi, bản tên, cặp, sách, vật dụng (nếu có)

-Đăng ký đại biểu.

-Trực âm thanh ánh sáng và trực bảo vệ (trực suốt).

-Phục vụ các loại máy móc

-Thực hiện các chương trình tham quan theo hội nghị.

-Tiệc chiêu đãi hội nghị

-Thanh toán các khoản chi tiêu cho Hội nghị hội thảo

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ