1. Công văn đến

→ Văn thư tiếp nhận công văn, thư từ đến từ các đơn vị và cá nhân, rà soát nội dung và thể thức

→ Văn thư ghi số và vào sổ đến

→ Trưởng phòng KHTH Kiểm tra, rà soát văn bản trình BGH

→ Văn phòng BGH trình từng thành viên BGH

→ Từng thành viên BGH: Xử lý

→ Văn phòng BGH ghi chép các nội dung có liên quan.

 

→ Trưởng phòng KHTH: Rà soát, triển khai thực hiện

→ Văn thư trả lại các đơn vị những văn bản trình ký

→ Văn thư: Scan, photocopy gởi các đơn vị và cá nhân

→ Văn Thư: Ghi bút phê xử lý của BGH vào sổ

→ Văn thư: Lưu trữ.

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ