BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       


BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ QUÝ 4 NĂM 2016

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016)

   I. NGÀNH – CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

Cao đẳng

Đại học

Cao học

Nghiên cứu sinh

Tổng cộng

02

97 (2 ngành có đào tạo chương trình tiên tiến và 2 ngành có đào tạo chương trình chất lượng cao)

42 (01 ngành liên kết nước ngoài; 03 ngành bằng tiếng Anh)

16

157

 

   II. SINH VIÊN:

 

Trình độ đào tạo

Tổng số/nhóm

Nữ

Ghi chú

1. Đại học và cao đẳng

54.926

24.284

44,21% nữ

Chính quy

31.382

14.473

 

Vừa làm vừa học địa phương

12.927

5.429

 

Vừa làm vừa học tại trường

1.948

910

 

Cử tuyển

223

133

 

Liên thông

780

423

 

Bằng 2

332

187

 

Đào tạo theo địa chỉ

0

0

 

Cao đẳng

0

0

 

Đào tạo từ xa

5.984

2.008

 

Sinh viên nước ngoài

8

1

 

Xét tuyển thẳng

1.182

634

 

Dự bị xét tuyển thẳng

153

82

 

Dự bị đại học

2

1

 

Dự bị cử tuyển

5

3

 

2. Sau đại học    

3.209

1.617

50,39% nữ

Thạc sĩ

2.833

1.454

 

Tiến sĩ

376

163

 

Tổng cộng

58.135

25.901

44,55% nữ

 

   III. SỐ LƯỢNG SINH VIÊN CHÍNH QUY THEO ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO:

 

STT

Đơn vị đào tạo

Đại học

Cao học

NCS

Tổng cộng

1

Khoa Công nghệ

4.888

143

0

5.031

2

Khoa CN Thông tin & TT

2.288

135

2

2.425

3

Khoa Khoa học Chính trị

736

0

0

736

4

Khoa Khoa học Tự nhiên

1.036

333

0

1.369

5

Khoa Khoa học XH&NV

1.116

46

0

1.162

6

Khoa Kinh tế

4.371

783

89

5.243

7

Khoa Luật

1.290

167

0

1.457

8

Khoa Môi trường & TNTN

1.967

197

51

2.215

9

Khoa Ngoại ngữ

1.443

80

0

1.523

10

Khoa Nông nghiệp & SHUD

4.135

418

122

4.675

11

Khoa Phát triển nông thôn

2.869

0

0

2.869

12

Khoa Sư phạm

2.363

240

0

2.603

13

Khoa Thuỷ sản

1.482

130

43

1.655

14

Viện NC PTĐBSCL

337

61

18

416

15

Viện NC&PT CNSH

820

100

51

971

16

Bộ môn Giáo dục thể chất

241

0

0

241

 

Tổng cộng

31.382

2.833

376

29.560

   IV. CÁN BỘ:

Trình độ

 

Số lượng CCVC      

Chức danh

 

Số lượng

GV

Theo Quỹ lương

Số lượng

CCVC

Tiến sĩ

343

Giáo sư

7

Cán bộ giảng dạy

1.161

Thạc sĩ

833

Phó giáo sư

119

Không là CBGD

817

Đại học

537

GVC. Tiến sĩ

48

Biên chế nhà nước

1.288

Cao đẳng

48

 GV. Tiến sĩ

163

HĐ Trường trả lương

329

Trình độ khác

217

GVC. Thạc sĩ

92

HĐ Đơn vị trả lương

361

 

 

GV. Thạc sĩ

619

 

 

 

 

GV. Đại học

113

 

 

Tổng cộng

1.978

 

1.161

 

 

Nữ (43,73%)

865

 

 

 

 

   IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

STT

Nội dung

ĐVT

Tổng số

Ghi chú

1

Tổng diện tích đất đai

m2

2.185.369,00

 

1.1

Diện tích khu 1

m2

62.251,50

 

1.2

Diện tích khu 2

m2

809.530,20

 

1.3

Diện tích khu 3

m2

5.527,20

 

1.4

Diện tích khu Hoà An

m2

1.112.901,00

 

1.5

Diện tích đất lò gạch Bùng Binh

m2

23.726,00

 

1.6

DT đất Trại thực nghiệm Vĩnh Châu

m2

171.142,10

 

1.7

DT đất Nhà cộng đồng An Bình

m2

291,00

 

2

Giảng đường

 

 

 

2.1

- Số phòng

phòng

259

 

2.2

- Tổng diện tích

m2

51.422,70

Sàn xây dựng

3

Phòng học máy tính

   

 

3.1

- Số phòng

phòng

34

 

3.2

- Tổng diện tích

m2

2.044,00

Sàn xây dựng

4

Phòng học ngoại ngữ

   

 

4.1

- Số phòng

phòng

04

 

4.2

- Tổng diện tích

m2

180,00

Sàn xây dựng

5

Diện tích thư viện

 

12.276.00

Sàn xây dựng

6

Phòng thí nghiệm

   

 

6.1

- Số phòng

phòng

45

(nhà)

6.2

- Tổng diện tích

m2

38.436,48

Sàn xây dựng

7

Xưỡng thực tập, thực hành

   

 

7.1

- Số phòng

phòng

07

 

7.2

- Tổng diện tích

m2

5.496,00

Sàn xây dựng

8

Ký túc xá

   

 

8.1

- Số phòng

phòng

1.422

 

8.2

- Tổng diện tích

m2

77.259,12

Sàn xây dựng

9

Diện tích hội trường

m2

5.763,00

Sàn xây dựng

10

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m2

4.965,00

Sàn xây dựng

11

DT sân vận động và sân TDTT (Khu I: 02 sân cầu lông và 01 sân tenis; Khu II: 03 sân bóng đá, 15 sân bóng chuyền, 02 sân cầu lông, 02 sân tập dụng cụ TDTT ngoài trời)

m2

50.079,00

Khu Hòa An: 03 sân TDTT ngoài trời, 01 sân bóng đá

 

                                                                

         Cần Thơ, ngày  31  tháng 12  năm 2016

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

          (Đã ký)

   Hà Thanh Toàn  

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ