TỔ VĂN PHÒNG 0710. 3831530

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Dương Thanh Long

Trưởng Phòng

3832 663; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Trịnh Ngọc Hòa

Phó Trưởng Phòng

3830206; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Trọng Hiếu

Phó Trưởng Phòng, Chủ tịch Công đoàn

3872168; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Thị Tuyết

Nhân viên văn thư

3831530
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Lưu Hoàng Dũng

Chuyên viên

0919.728997
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Nguyễn Văn Dũ

Kỹ thuật viên

3831530
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Trương Lê Thuy

Nhân viên phục vụ

3832660 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Nguyễn Thị Ái

Chuyên viên CĐ

3838237 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Chuyên viên - Thư ký VP. BGH

3832660 E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Trần Phong Phú

Chuyên viên

              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tổ Bảo vệ và Vệ sinh

1

Lê Hoàng Nam

Nhân viên bảo vệ - Phụ trách chung

3872110

2

Trần Văn Hải

Nhân viên bảo vệ

3872110

TỔ Ô TÔ 0710.3838137

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại NR/ĐTDĐ

1

Huỳnh Thanh Quan

Tổ Trưởng

0913.849804; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Thái Trung Hưng

Tổ phó

0918.709800; E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3 Huỳnh Tấn Lộc Nhân viên lái xe 0984842677
4

Nguyễn Văn Buôl

Nhân viên lái xe 0935398007

5

Lê Minh Đức

Nhân viên lái xe

0913.177116

6

Nguyễn Văn Tông

Nhân viên lái xe

01666441962

7

Lê Thanh Phương

Nhân viên lái xe

0918.256717

8

Ngô Tấn Phú

Nhân viên lái xe

0939299686

9

Thái Hoàng Tuấn

Nhân viên lái xe

0988217715

10

Lương Văn Hữu

Nhân viên lái xe

0918758298

11

Châu Văn Triều

Nhân viên lái xe

0919728969

12

Trần Văn Chiêu

Nhân viên lái xe

0985.832627

13

Lê Phi Tua

Nhân viên lái xe

0918.802801

14

Phạm Trường Sơn Nam

Nhân viên lái xe

0918.528304

15

Trần Ngọc Dự

Nhân viên lái xe

0963.113379

16

Vương Phú Cường

Nhân viên lái xe

0913.891402

17

Nguyễn Văn Lũ

Nhân viên lái xe

3838137

18

Trần Thanh Tâm

Nhân viên lái xe

3838137

TỔ NHÀ KHÁCH 0710.3838367

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Liên lạc

1

Nguyễn Bích Hạnh

Tổ trưởng

3838367 - 0939.767056

2

Lâm Thị Bích Tuyền

Nhân viên

3838065

3

Trần Thị Rở

Nhân viên

3838065

4

Võ Kim Vàng

Nhân viên

3838367

5

Võ Thị Kim Yến

Nhân viên

3838367

6

Trần Quang Ý

Bảo vệ cơ quan

3838367

VP. PHÒNG LIÊN LC TPHCM

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Liên lạc

1

Võ Trọng Trí

Phụ trách văn phòng Liên lạc

08.38291244; 0903-702-723
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ Liên hệ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
NHÀ ĐIỀU HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3831 530        
Fax: (0710) 3838474
Copyright © 2014 - Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Đại học Cần Thơ