Mẫu biểu

DANH MỤC MẪU BIỂU (thanh toán)

STT

Tên mẫu biểu

Số hiệu

0

Tất cả các mẫu biểu thanh toán

 

1

Dự toán kinh phí thực hiện

01/TV-TT

2

Giấy đề nghị tạm ứng

02/TV-TT

3

Giấy đề nghị thanh toán

03/TV-TT

4

Bảng kê chứng từ thanh toán

04/TV-TT

5

Biên nhận tiền (dành cho CBVC trong trường)

5a/TV-TT

6

Biên nhận tiền (dành cho người ngoài trường)

5b/TV-TT

7

Giấy nộp tiền

6a/TV-TT

8

Giấy nộp tiền thuế TNCN

6b/TV-TT

9

Danh sách nhận tiền

07/TV-TT

10

Bảng kê thanh toán tiền xe ôm

08/TV-TT

11

Bảng kê thanh toán tiền khoán phương tiện đi lại

09/TV-TT

12

Bảng kê tiền phụ cấp đi đường

10/TV-TT

13

Kế hoạch chi năm (áp dụng cho dự án)

11/TV-TT

14

Kế hoạch chi tổng dự án (áp dụng cho dự án)

12/TV-TT

15

Giấy đề nghị bán ngoại tệ

13/TV-TT

16

Giấy đề nghị rút ngoại tệ mặt

14/TV-TT

17

Bảng thống kê thu nhập cá nhân (dành cho CBVC trong trường)

15/TV-TT

18

Bảng kê nộp thuế TNCN (dành cho GV thỉnh giảng ngoài trường)

16/TV-TT

19

Bảng kê tiền coi thi CHÍNH QUY

17a/TV-TT

20

Bảng kê tiền photo đề thi VỪA LÀM VỪA HỌC

17b/TV-TT

21

Bảng tổng hợp tiền coi thi CQ/hoặc photo đề thi VLVH

17c/TV-TT

Lượt truy cập

000271403
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
20
619
2682
271403
Đang có 20 khách và không thành viên đang online