Mẫu biểu hợp đồng

DANH MỤC MẪU HỢP ĐỒNG

STT

Tên chứng từ

Số hiệu

1

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01a/TV-HĐ

2

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - cá nhân)

01b/TV-HĐ

3

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02a/TV-HĐ

4

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn (dành cho NCKH - tổ chức)

02b/TV-HĐ

5

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03a/TV-HĐ

6

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho NCKH)

03b/TV-HĐ

7

Hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04a/TV-HĐ

8

Biên bản thanh lý hợp đồng mua sản phẩm (dành cho thực hành, thực tập)

04b/TV-HĐ

9

Hợp đồng mời giảng

05a/TV-HĐ

10

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng mời giảng

05b/TV-HĐ

11

Biên bản nghiệm thu hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06a/TV-HĐ

12

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (dành cho chi thường xuyên)

06b/TV-HĐ

13

Phụ lục hợp đồng (dành cho đề tài NCKH)

07/TV-HĐ

Tất cả các mẫu

Lượt truy cập

000283613
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
182
757
4440
283613