Trang chủ

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số nhân sự: 14 viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Duyệt – Quản lý điều hành chung

Điện thoại: 0292 383 2662

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng: Vũ Xuân Nam - Trợ giúp công tác điều hành

Điện thoại: 0292 387 2117

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sơ đồ tổ chức phòng Tài vụ

 

Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài vụ được chia thành 2 Tổ nghiệp vụ chuyên môn: Tổ Tài chính và Tổ Kế toán, nhiệm vụ chính của từng thành viên như sau:      

1. Tổ Tài chính: Vũ Xuân Nam - Tổ trưởng

Họ và tên

Nhiệm vụ chính

1.Vũ Xuân Nam

0292 387 2117

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Trợ giúp Trưởng phòng công tác điều hành;
 • Kế toán thanh toán với Kho bạc (NSNN)
 • Thanh toán kinh phí liên kết đào tạo;
 • Dự toán và thực hiện dự toán KPTX phân giao cho PTV
 • Quản lý website, hệ thống mạng kế toán của Phòng tài vụ

2.Trần Nam Hải

0292 387 2120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Lập, phân giao dự toán năm;
 • Theo dõi tình hình TSCĐ; sửa chữa cơ sở vật chất;
 • Thu, chi các khoản phí Kí túc xá
 • Báo cáo, cung cấp số liệu thống kê tài chính

3.Trần Thị Thu Trang

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kế toán tiền lương do trường trả lương; tính các khoản trích nộp theo quy định;
 • Tính các khoản truy lãnh của CCVC phát sinh.
 • Công tác văn thư

4.Lưu Thái Đào

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Thanh toán các khoản thu nhập tăng thêm; lương hợp đồng, khoán việc, làm thêm giờ,...;
 • Chi trả BHXH theo chế độ;
 • Thu phí, lệ phí liên kết đào tạo;
 • Thanh quyết toán quản lý phí hợp đồng đào tạo tại trường

5.Phạm Thanh Sơn

0292 387 2118

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Thu học phí ĐH và SĐH, dự bị, xét tuyển, cử tuyển;
 • Thanh toán trợ cấp XH và học bổng SV;
 • Cập nhật thông tin trên website của Phòng

6.Nguyễn Thanh Đạt

0292 387 2120

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • ·    Tiền gửi ngân hàng, kho bạc;

7.Nguyễn Thị Thúy

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Thủ quỹ

2.Tổ Kế toán: Phạm Thị Thu Trang - Tổ trưởng

Họ tên

Nhiệm vụ chính

1.Phạm Thị Thu Trang

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán tổng hợp:

 • Tổng hợp chứng từ, sổ sách; báo cáo tài chính định kỳ;
 • Kế toán thanh toán kinh phí đào tạo từ xa;
 • Theo dõi hoạt động sản xuất - dịch vụ; công nợ chung;
 • Chuẩn bị hồ sơ thanh toán tạm ứng với kho bạc;
 • Kiểm tra, lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán.

2.Phan Thị Mỹ Hoàng

0292.387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • Các dự án tài trợ, viện trợ từ nước ngoài;
 • Các đề tài nghiên cứu từ nguồn Quỹ Nafosted
 • Thủ tục Ghi thu-Ghi chi các dự án tài trợ, viện trợ

3.Trần Thị Thu Trang

0292 387 2552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • Kinh phí thường xuyên của các đơn vị đào tạo; Nguồn kinh phí Trường THPT THSP
 • Thu giảm chi các khoản kinh phí thuộc NSNN

4. Lê Thị Thùy Trang

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • Theo dõi, quyết toán các hợp đồng đào tạo tại đơn vị liên kết; quyết toán phí quản lý;
 • Kinh phí thường xuyên của các đơn vị không đào tạo;
 • Kế toán nguồn học phí chính quy
 • Lệ phí tuyển sinh bậc đại học

5.Trương Thị Ngọc Linh

0292 387 2552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • Nguồn kinh phí NCKH (NS cấp), KP địa phương và KP Trường;
 • Nguồn KP sau đại học; Nguồn KP đào tạo lại cán bộ;
 • Các chương trình mục tiêu quốc gia.

6. Võ Thị Quỳnh Như

0292 387 2119

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kế toán thanh toán:

 • Nguồn Quỹ cơ quan; Nguồn kinh phí khác;
 • Thu-chi các khoản: điện, nước cán bộ; các khoản liên quan đến sử dụng chung tài sản;
 • Thực hiện và quyết toán thuế

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng sử dụng có hiệu qủa, đánh giá việc sử dụng các nguồn lực tài chính của Trường và tổ chức công tác kế toán theo chế độ quy định.

2. NHIỆM VỤ

1. Quản lý tài chính và giá trị tài sản của Nhà trường;

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính đúng Luật kế toán và các chế độ, qui định có liên quan;

3. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dài hạn;

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng các quy định về quản lý tài chính, kế toán dựa trên nền tảng các chế độ của Nhà nước và chính sách, định hướng phát triển của Nhà trường;

5. Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi và kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện dự toán;

6. Tham mưu mức thu và tổ chức thu đúng, đủ, kịp thời các khoản học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác;

7. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm tăng nguồn thu của trường;

8. Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị trong việc tham gia chế độ quản lý tài sản; Ban quản lý công trình về công tác kế toán xây dựng cơ bản; Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Chuyển giao Công nghệ về công tác kế toán các hoạt động sản xuất dịch vụ;

9. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chủ quản, của Ban giám hiệu và tổ chức ngoài trường;

10. Cung cấp các thông tin tài chính theo yêu cầu của các đơn vị liên quan và cho Ban giám hiệu và các tổ chức ngoài Trường khi có yêu cầu;

11. Tham gia xây dựng các phương án phân phối thu nhập và tính thuế thu nhập cá nhân của viên chức, người lao động trong Trường.

Lượt truy cập

000283529
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
98
673
4356
283529
Đang có 20 khách và không thành viên đang online