Phó trưởng phòng

Lê Thành Phiêu

Thạc sĩ - Giảng viên

 Phụ trách trực tiếp công tác quy hoạch, quản lý - phát triển - khai thác - sử dụng - bảo trì - bảo vệ và sửa chữa - tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất là các công trình xây dựng, vật kiến trúc; lắp đặt - tư vấn lắp đặt và quản lý sử dụng điện - nước - điện thoại, cảnh quan - cây cảnh; quản lý tài chính quản trị; tư vấn thiết kế quy hoạch - lắp đặt và quản lý các họng chữa cháy công cộng trong Trường. Phụ trách các công việc của Trưởng phòng khi được ủy quyền trong thời gian Trưởng phòng đi công tác dài hạn ngoài Trường.

Phụ trách các Tổ chuyên môn: Tổ Quản trị. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  .

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262