Tổ Quản lý Nhà học

 

Tổ Quản lý Nhà học gồm có 8 viên chức:

   - Phạm Văn Út, Tổ trưởng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   - Lê Văn Bời,
   - Huỳnh Việt Dũng,
   - Trần Thị Hoa,

   - Đỗ Văn Hẹ,

   - Trần Văn Tài,
   - Chung Thị Kim Tuyết,

   - Trần Thị Trúc Mai. 

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà học. Cụ thể:

Bảo quản và dọn vệ sinh các nhà học bao gồm cả phương tiện dạy học, trang thiết bị nội thất. Riêng đối với các nhà vệ sinh, nhân viên nhà học phải thường xuyên làm vệ sinh trước giờ học và sau các giờ giải lao.

Thường xuyên theo dõi và kịp thời báo cáo cho Tổ Quản trị hoặc Tổ Thiết bị đến sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế, bổ sung tài sản cho nhà học do mình quản lý;

Bảo đảm việc mở cửa phòng học theo đúng lịch học đã được Lãnh đạo Nhà trường hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Nhằm tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện - nước, nhân viên phụ trách nhà học phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra các phòng học: tắt đèn, quạt, đóng cửa khi không có giờ học (có lịch biểu thời gian kiểm tra cụ thể). 

Thường xuyên nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng nội quy của Nhà trường. Giử gìn trật tự và ngăn chận những người không phận sự vào nhà học để thực hiện những hoạt động vi phạm nội quy hoặc không được phép của Nhà trường.

Thường xuyên nhắc nhở thầy - cô giáo và sinh viên để xe đúng nơi qui định, không vứt rác bừa bãi xung quanh nhà học và không phá hoại tài sản của nhà học; trường hợp quý thầy - cô giáo và sinh viên đã được nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành đúng nội quy của Nhà trường thì ghi tên và lập danh sách gửi cho Phòng trình Ban Giám hiệu xem xét, xử lý theo nội quy đã ban hành.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý như: Quy trình đăng ký sử dụng phòng học, Nội quy sử dụng phòng học. 

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262