Tổ Quản trị

 

Tổ Quản trị gồm có 10 viên chức:  

   - Trần Phong Phú, Tổ trưởng, giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ Thư ký thường trực Hội đồng Phân phối nhà ở công vụ  của Trường, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
   - Huỳnh Văn Thiêng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
 
   - Phạm Thành Le, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
   - Nguyễn Văn Thọ, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
   - Phùng Phước Hưng, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
   - Trịnh Quốc Anh, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  

  - Trương Thị Thiêu (Nhóm Vệ sinh - Môi trường), 
   - Mai Văn Đức (Phụ trách Nhóm Cây cảnh),
   - Huỳnh Văn Tư (Nhóm Cây cảnh),
   - Nguyễn Văn Tùng (Nhóm Cây cảnh). 

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý - phát triển - khai thác - sử dụng - bảo trì - bảo vệ và sửa chữa - tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất là các công trình xây dựng, vật kiến trúc; lắp đặt - tư vấn lắp đặt và quản lý sử dụng điện - nước - điện thoại; tư vấn thiết kế quy hoạch - lắp đặt và quản lý các họng chữa cháy công cộng trong Trường. Cụ thể:

    + Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa nhà cửa - vật kiến trúc theo phân cấp của Ban Giám hiệu. Chịu trách nhiệm tổ chức phòng trừ mối ở các khu vực chung của Trường và tại các đơn vị khi có yêu cầu;
    + Quản lý sử dụng và có biện pháp giải quyết kịp thời các sự cố về  điện - nước - điện thoại trong Trường. Trình BGH những phương án xây dựng mới, giám sát thi công các công cải tạo và nâng cấp hệ thống điện - nước - điện thoại trong trường hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm. 
    + Trực tiếp giao dịch với các cơ quan của thành phố như: Điện lực, Cấp thủy, Bưu chính - viễn thông, Công trình đô thị để giải quyết các vấn đề chuyên môn có liên quan. 
    + Theo dõi sử dụng và lập phiếu thu tiền nhà ở công vụ, tiền điện - nước - điện thoại của các hộ gia đình, các loại hình dịch vụ hoạt động có thu....
    + Quản lý và giúp Hội đồng Phân phối nhà ở công vụ của Trường phân phối nhà ở cho cán bộ công chức theo đúng tiêu chuẩn đã quy định. Trình BGH các phương án, biện pháp cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ theo điều kiện tài chính cho phép.
    + Tham gia tư vấn thiết kế quy hoạch - lắp đặt và quản lý các họng chữa cháy công cộng trong Trường.
    + Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý như: Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở công vụ, Quy định về quản lý và sử dụng điện - nước - điện thoại, Quy trình quản lý việc nâng cấp, sửa chữa nhà cửa - vật kiến trúc của các đơn vị trong Trường.

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển cảnh quan - môi trường. Cụ thể:

    + Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch cây xanh, thảm cỏ trong khuôn viên Trường. 
    + Thường xuyên chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, định kỳ cắt cỏ, cắt tỉa hoa kiểng ở các khu vực công cộng; tổ chức đốn cây (cây hư, cây chết), mé nhánh, tỉa cành cây, đặc biệt là vào mùa mưa để bảo đảm an toàn về người và tải sản trong phạm vi toàn Trường. 
    + Kiểm tra và đề xuất phương án giữ gìn vệ sinh môi trường (Xanh-Sạch-Đẹp); nhặt rác hàng ngày trên các trục đường chính và khu vực công cộng ở Khu II, giám sát việc lấy rác ở những nơi công cộng; 
    + Thường xuyên kiểm tra, tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước (cống rảnh, mương, ao) bảo đảm thông thoát không gây ô nhiểm trong toàn trường, duy trì được lượng nước mặt ở các mương hở để vừa tạo không khí thoáng mát vừa sử dụng nước mặt để tưới cỏ trong Khu II. 
    + Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những vấn đề không phù hợp với thực tế để đề xuất và trình Ban Giám hiệu ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý như: Quy định về quản lý cây xanh, hoa kiểng và các thảm cỏ trong Trường, Quy định về gìn giữ vệ sinh môi trường ở nơi công cộng trong Trường;

Phương án hoạt động của Nhóm Cây cảnh và Nhóm Vệ sinh - Môi trường:

 


- Đối với các hoạt động thường xuyên: lập kế hoạch hàng tuần và tổ chức thực hiện các công tác thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu khác của Nhà trường;
- Đối với các hoạt động không thường xuyên: khi có yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, đơn vị tiến hành khảo sát, đề xuất phương án, lập kế hoạch, ký hợp đồng với Trại Thực nghiệm Nông nghiệp - Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng  hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân hay các nhóm lao động giản đơn để tổ chức và giám sát thực hiện công việc, như:
    + Trồng cỏ, cây cảnh (cây kiểng và cây bóng mát) cho các khu vực xung quanh các công trình nhà cửa, vật kiến trúc và đường đi nội bộ mới trong các khu đất của Trường đang quản lý;
    + Phát quang cây, cỏ tạp ở các khu vực chưa có công trình xây dựng.
    + Đốn các cây bị hư, cây chết, mé nhánh, tỉa cành các cây cao nhiều tán...
    + Nạo vét hệ thống thoát nước (cống rảnh, mương, ao), thuê hút các hầm  tự hoại ở các công trình.
    + Theo dõi thực hiện hợp đồng vận chuyển rác ở Khu II, lập thủ tục thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý cho đơn vị thi công.

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262