Trưởng phòng

Lê Phi Hùng

Cử nhân Vật lý - Chuyên viên chính

Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp công tác quản lý - phát triển - khai thác - sử dụng - bảo trì - bảo vệ, mua sắm - tư vấn mua sắm và sửa chữa - tư vấn sửa chữa cơ sở vật chất là máy móc - trang thiết bị; quản lý và xử lý toàn bộ tài sản của Trường; quản lý nhà học và tài chính thiết bị; tư vấn mua sắm - lắp đặt, quản lý - sửa chữa - bảo trì các thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC), giám sát việc thực hiện Nội quy PCCC trong toàn Trường và tham gia Hội đồng Phân phối nhà ở công vụ của Trường.   

Phụ trách các Tổ chuyên môn: Tổ Thiết bị và Tổ Quản lý nhà học. E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Phòng Quản trị - Thiết bị, Đại học Cần Thơ
Tầng trệt Khu Hiệu bộ-Khu II đường 3-2 Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0710 3830262