DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

Liên hệ

1

Lê Việt Dũng

Giám đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Lê Quang Trí

Phó Giám Đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Đỗ Văn Xê

Phó Giám Đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Huỳnh Văn Hiến

Thư ký dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Trọng Hiếu

Cán bộ Mua sắm đấu thầu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Phan Thị Mỹ Hoàng

Kế toán dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Thị Thúy

Thủ quỹ dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Phan Huy Hùng

Cán bộ Giám sát và đánh giá

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Nguyễn Thu Hương

Thư ký đào tạo

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn Hoàng Phụng

Thư ký tổng hợp

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Trần Nam Hải

Cán bộ Kiểm toán nội bộ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.