DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TIẾN SĨ 

   STT       Họ tên                                      Khoa                                            Email                        

   1            Huỳnh Anh Huy                         Khoa Sư phạm                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

   2            Nguyễn Thị Hồng Điệp                Khoa Nông Nghiệp & SHƯD            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   3            Nguyễn Minh Phượng                Khoa Nông Nghiệp & SHƯD            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   4            Nguyễn Công Danh                    Khoa CNTT & Truyền Thông            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   5            Nguyễn Xuân Hoàng                   Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   6            Nguyễn Võ Châu Ngân               Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   7            Dương Trí Dũng                         Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   8            Phan Đình Khôi                         Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   9            Nguyễn Hữu Đặng                     Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   10          Lưu Tiến Thuận                         Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   11          Lê Xuân Mai                              Khoa Sư Phạm                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   12          Phạm Vũ Nhật                           Khoa Khoa Học                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   13          Nguyễn Thái Nghe                     Khoa CNTT & Truyền Thông            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   14          Diệp Ngọc Dũng                        Khoa Luật                                      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   15          Trần Thanh Điền                        Phòng Kế hoạch - Tổng hợp            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THẠC SĨ 

  STT    Họ tên                                        Khoa                                               Email                             

 

  1        Đỗ Thị Mỹ Phượng                      Khoa Môi Trường & TNTN                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  2        Đặng Duy Minh                          Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  3        Phan Kiều Diễm                          Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  4        Khổng Tiến Dũng                         Khoa Kinh Tế - QTKD                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  5        Trương Minh Thái                        Khoa CNTT & Truyền Thông               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  6        Lâm Hoài Bảo                             Khoa CNTT & Truyền Thông               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  7        Lý Thị Bích Phượng                     Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  8        Ngô Thị Bảo Châu                        Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  9        Trần Nguyên Hương Thảo            Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  10      Huỳnh Thị Kim Uyên                    Khoa Kinh Tế - QTKD                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  11      Nguyễn Phúc Khánh                    Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  12      Huỳnh Trường Giang                   Khoa Thủy Sản                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  13      Trương Thị Mộng Thu                   Khoa Thủy Sản                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  14      Nguyễn Thị Tuyết Nhung              Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  15      Đào Phong Lâm                           Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  16      Trần Thanh Thảo                          Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.