Khoá học Quốc tế về Công nghệ Môi trường tại Đại học Kanazawa PDF. In Email

Trường Đại học Kanazawa thông báo sẽ dành 16 suất cho sinh viên quốc tế đăng ký khoá học quốc tế về Công nghệ Môi trường với 08 suất học bổng dành cho ứng viên xuất sắc.

Ứng viên tham dự phải có ngày sinh từ ngày02/04/1982 trở về sau.

Mọi thông tin vui lòng tham khảo thêm tại:

http://www.nst.kanazawa-u.ac.jp/etic/english/admission/

http://www.nst.kanazawa-u.ac.jp/etic/english/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/Application_Outline2017_10_eg-.pdf