Chương trình trao đổi sinh viên với Đại học Kanazawa 2017 - 2018 PDF. In Email
Viết bởi Phòng Hợp tác Quốc tế   
Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 02:07

Trường Đại học Kanazawa khởi động chương trình trao đổi sinh viên năm học 2017-2018 với tổng cộng 5 chương trình trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm dành cho sinh viên đến từ các trường có thỏa thuận trao đổi với Kanazawa.

Hạn nộp hồ sơ:

- 21/11/2016: chương trình C, D, E (nhập học tháng 4)

- 28/02/2017: Chương trình A, C, D và E (nhập học tháng 10) 

 Ghi chú: Ứng viên chỉ được chọn 1 chương trình để nộp đơn tham gia.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo link theo sau để biết thêm thông tin chi tiết về từng chương trình và mẫu đơn đăng ký dự tuyển:

http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/news/000058.html 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 02:25