Chương trình trao đổi sinh viên của trường ĐH Quốc gia Pingtung PDF. In Email
Viết bởi Phòng Hợp tác Quốc tế   
Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 10:01

Hạn nộp đơn:

Học kỳ mùa xuân: 30/11/2016.

Học kỳ mùa thu: 29/04/2017. 

Cập nhật ngày Thứ hai, 31 Tháng 10 2016 10:07