Nhân sự PDF. In Email

Phòng Hợp tác quốc tế hiện nay có 10 cán bộ

HÌNH ẢNH

HỌ TÊN MSCB CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
EMAIL
PGS. TS. Lê Việt Dũng 309

Phó Hiệu trưởng Phụ trách

Nghiên cứu Khoa học và

Hợp tác Quốc tế

  (0292) 3687 666 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân 1297 Phó Trưởng phòng

(0292) 3872 283  

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

   

TS. Lê Văn Lâm 1349 Phó Trưởng phòng (0292) 3872 160   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ths. Phạm Xuân Bình

2034

(Đi học dài hạn)

(0292) 3872 160  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Nguyễn Hoàng Phụng
1418 Chuyên viên   (0292) 3872 191 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Hồ Thị Ngọc Nương 1720 Chuyên viên   (0292) 3838 262 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Nguyễn Thu Hương 1776

(Đi học dài hạn)

 (0292) 3838 262  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Trần Thị Huy Linh 2192 Chuyên viên   (0292) 3872193  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Nguyễn Thị Huyền 2452 (Đi học dài hạn)  (0292) 3838 262  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Lim Ngọc Hân 2541 Chuyên viên   (0292) 3872193  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
CN. Trần Thị Minh Thảo 2542 Chuyên viên   (0292) 3872193  minhthao@ctu.edu.vn