The News
Quy trình
Viết bởi Phòng Hợp tác Quốc tế   
TIẾP  ĐOÀN VÀO

1.1.Đơn vị gởi công văn xin phép Ban Giám hiệu để tiếp đoàn;

Công văn yêu cầu có: Thông tin của đối tác (Tên trường, viện,  tổ chức của đối tác, quốc gia, thông qua mối quan nào, với ai (nếu có); Thông tin đoàn Khách: (tên khách, số hộ chiếu, quốc tịch); Lịch làm việc chi tiết của đoàn; Mục đích đến của Khách; Các yêu cầu từ Khách về ăn, ở, phương tiện đi lại….; Thư từ trao đổi giữa đơn vị/Trường và phía bạn (đính kèm thư từ trao đổi nếu có) (Trong trường hợp đơn vị sẽ xin visa cho khách, hướng dẫn khách đi địa phương thì  nêu trong công văn xin tiếp Khách để Phòng HTQT sớm  phối hợp thực hiện).

1.2 Sau khi có bút phê đồng ý của BGH về việc tiếp đoàn, phòng HTQT: (phối hợp) tiến hành các thủ tục hỗ trợ cần thiết theo kế hoạch tiếp đoàn. Lưu thông tin đoàn, báo cáo cho cơ quan an ninh địa phương;

1.3. Đơn vị phối hợp với tổ ô tô, Tổ nhà khách – Phòng KHTH  để đăng ký nơi ăn, chốn ở và phương tiện đi lại (nếu cần);

1.4. Đơn vị tiến hành tiếp đón khách;

1.5. Gởi biên bản tiếp Khách về cô Nguyễn Thị Huyền, email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  - Phòng HTQT. Cc địa chỉ email Thầy Nguyễn Văn Bé Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . 

                  Ghi chú: Phòng HTQT sẽ thực hiện quy trình này nếu đoàn là khách của BGH.