Biểu mẫu PDF. In Email

1. Mẫu xin visa

2. Mẫu gia hạn visa/tạm trú

3. Mẫu công văn đưa khách đi địa phương

4. Mẫu tờ trình tổ chức hội nghị - hội thảo quốc tế

5. Mẫu báo cáo kết quả hội nghị - hội thảo quốc tế

6. Báo cáo kết quả tiếp nhận và kết quả hoạt động của tình nguyện viên