XIN VISA PDF. In Email

1.      Đơn vị gởi Công văn đề nghị xin visa gửi đến: - Ban Giám hiệu  (và Cc Phòng HTQT), thông tin gồm:

 

            Tên tổ chức, viện, trường của khách

            Thông tin của khách (theo biểu):

 

STT

Họ và tên

(Chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số loại hộ chiếu

Chức vụ/ nghề nghiệp

Gốc

Hiện nay

1.

 

 

 

 

 

 

 

            

Loại visa (nhiều lần hay 01 lần)

Thời gian xin visa (Từ ngày…tháng …năm… đến Ngày…. tháng ….năm …

Lý do/ mục đích khách đến

Nơi nhận visa (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài)

 Địa chỉ dự kiến tạm trú tại Việt Nam

* Ghi chú: 

* Toàn bộ hồ sơ nói trên phải được gửi đến Phòng HTQT trước thời điểm khách nhập cảnh ít nhất là 02 (hai) tuần.

* Kèm theo kế hoạch công tác nếu xin visa nhiều lần (kế hoạch này phải thể hiện lý do thuyết phục trong ra-vào và trở vào Việt Nam).

* Kèm theo kế hoạch công tác, thông tin booking vé bay nếu khách thuộc các quốc gia Hồi giáo

* Khách trong khuôn khổ DA phải kèm theo thông tin DA (tên DA, đơn vị phối hợp, lĩnh vực thực hiện, thời gian triển khai…)

**Các giấy tờ liên quan của khách (tùy theo đối tượng) theo yêu cầu của cơ quan an Ninh.

2. Thực hiện xin visa .  

         Khi nhận được hồ sơ xin visa của đơn vị, Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) phối hợp và tiến hành ngay việc thực hiện xin visa; Theo dõi tiến độ thực hiện; Nhận và báo kết quả visa về cho đơn vị (hoặc báo cho khách nếu là khách của BGH).             

* Ghi chú: Phòng HTQT chỉ chính thức tiến hành thủ tục xin visa khi có bút phê đồng ý của Ban Giám  hiệu. 

3. Thời gian xin và có kết quả visa:

            Tối thiểu 02 tuần kể từ khi Phòng HTQT nhận được bút phê đồng ý của Ban Giám hiệu và các đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu.

* Liên hệ:

                - Xin visa mới: Cô Trần Thị Huy Linh (ĐT: 0710. 383 8262 - Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).