GIA HẠN VISA/TẠM TRÚ PDF. In Email

         I. Công văn đề nghị xin gia hạn visa/ tạm trú:  Gửi đến Ban Giám hiệu , và Cc Phòng HTQT), thông tin gồm:

1.1. Tên tổ chức, viện, trường của khách

1.2. Thông tin của khách (theo biểu):

 

STT

Họ và tên

(Chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số loại hộ chiếu

Chức vụ/ nghề nghiệp

Gốc

Hiện nay

1.

 

 

 

 

 

 

 

            

1.3 .Loại gia hạn (visa/tạm trú)

1.4 Thời gian xin gia hạn visa /tạm trú (Từ ngày hết hạn thị thực của visa đến ngày…. tháng ….năm …)

1.5. Lý do/ mục đích gia hạn

1.6. Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam, bảng xác nhận tạm trú của công an địa phương

* Ghi chú: 

* Kèm theo kế hoạch công tác theo thời gian xin được gia hạn visa/ tạm trú (nếu xin gia hạn visa (kế hoạch thể hiện lý do thuyết phục cho việc  ra -  trở vào Việt Nam và được Lãnh đạo Khoa/Viện ký).

* Kèm theo hợp đồng lao động với ĐHCT (bản Tiếng Việt), đối với khách là Tình nguyện viên.

* Kèm theo bảng xác nhận tạm trú của công an địa phương

* Kèm theo tờ khai theo mẫu N14 (Phòng HTQT cung cấp tờ khai)

* Kèm theo hộ chiếu của Khách (Bản gốc)

* Không chấp nhận gia hạn cho các trường hợp có visa vào việt Nam mục đích du lịch (Ký hiệu C1).

II. Thực hiện

         Khi nhận được hồ sơ của đơn vị, Phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) phối hợp và tiến hành ngay việc thực hiện xin gia hạn; Nhận Biên nhận chấp thuận hồ sơ gia hạn gởi về đơn vị để đơn vị liên hệ nhận kết quả và nộp phí gia hạn tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Cần Thơ.             

* Ghi chú: 

* Phòng HTQT chỉ chính thức tiến hành thủ tục gia hạn khi có bút phê đồng ý của Ban Giám  hiệu. 

* Toàn bộ hồ sơ  gửi đến Phòng HTQT khi thị thực còn giá trị ít nhất 01 tuần.

* Liên hệ:

                - Gia hạn visa/tạm trú: Cô Trần Thị Huy Linh (ĐT: 0710. 383 8262 - Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).