Dự án Giáo dục Đại học 2


CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

Nhóm I: Nâng cao năng lực quản lý

 Hoạt động 1: Nâng cao trình độ quản lý và tăng cường năng lực giảng dạy và học tập tại  trường Đại học Cần Thơ 

 Hoạt động 2: Khai thác tiềm lực nghiên cứu khoa học phát triển chuyển giao công nghệ và bảo vệ sở hữu trí tuệ - bản quyền 

 


 

Nhóm II: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học  kỹ thuật

 Hoạt động 1: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu về môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững 

 Hoạt động 2: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin và truyền thông 

 Hoạt động 3: Đổi mới hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chăn nuôi, quản lý dịch bệnh và chế biến sản phẩm động vật ở vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 Hoạt động 4: Đổi mới đào tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu về nuôi trồng thủy sản 

 


 

Nhóm III: Đổi mới đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội

Hoạt động 1: Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu nhằm phát triển nguồn nhân lực tài chính - ngân hàng cho vùng ĐBSCL trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế            

Hoạt động 2: Hoàn thiện khả năng đào tạo, nghiên cứu luật thương mại quốc tế và nâng cao ý thức pháp luật cho cộng đồng 

Hoạt động 3: Đổi mới đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn 

 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TIẾN SĨ 

   STT       Họ tên                                      Khoa                                            Email                        

   1            Huỳnh Anh Huy                         Khoa Sư phạm                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

   2            Nguyễn Thị Hồng Điệp                Khoa Nông Nghiệp & SHƯD            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   3            Nguyễn Minh Phượng                Khoa Nông Nghiệp & SHƯD            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   4            Nguyễn Công Danh                    Khoa CNTT & Truyền Thông            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   5            Nguyễn Xuân Hoàng                   Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   6            Nguyễn Võ Châu Ngân               Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   7            Dương Trí Dũng                         Khoa Môi Trường & TNTN               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   8            Phan Đình Khôi                         Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   9            Nguyễn Hữu Đặng                     Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   10          Lưu Tiến Thuận                         Khoa Kinh Tế - QTKD                     Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   11          Lê Xuân Mai                              Khoa Sư Phạm                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   12          Phạm Vũ Nhật                           Khoa Khoa Học                              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   13          Nguyễn Thái Nghe                     Khoa CNTT & Truyền Thông            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   14          Diệp Ngọc Dũng                        Khoa Luật                                      Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

   15          Trần Thanh Điền                        Phòng Kế hoạch - Tổng hợp            Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THẠC SĨ 

  STT    Họ tên                                        Khoa                                               Email                             

 

  1        Đỗ Thị Mỹ Phượng                      Khoa Môi Trường & TNTN                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  2        Đặng Duy Minh                          Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  3        Phan Kiều Diễm                          Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  4        Khổng Tiến Dũng                         Khoa Kinh Tế - QTKD                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  5        Trương Minh Thái                        Khoa CNTT & Truyền Thông               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  6        Lâm Hoài Bảo                             Khoa CNTT & Truyền Thông               Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  7        Lý Thị Bích Phượng                     Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  8        Ngô Thị Bảo Châu                        Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  9        Trần Nguyên Hương Thảo            Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  10      Huỳnh Thị Kim Uyên                    Khoa Kinh Tế - QTKD                        Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  11      Nguyễn Phúc Khánh                    Khoa Nông Nghiệp & SHƯD              Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  12      Huỳnh Trường Giang                   Khoa Thủy Sản                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  13      Trương Thị Mộng Thu                   Khoa Thủy Sản                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  14      Nguyễn Thị Tuyết Nhung              Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  15      Đào Phong Lâm                           Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  16      Trần Thanh Thảo                          Khoa Sư phạm                                 Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 
DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG PDF. In Email

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

Liên hệ

1

Lê Việt Dũng

Giám đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Lê Quang Trí

Phó Giám Đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Đỗ Văn Xê

Phó Giám Đốc

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Huỳnh Văn Hiến

Thư ký dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Nguyễn Trọng Hiếu

Cán bộ Mua sắm đấu thầu

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Phan Thị Mỹ Hoàng

Kế toán dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7

Nguyễn Thị Thúy

Thủ quỹ dự án

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8

Phan Huy Hùng

Cán bộ Giám sát và đánh giá

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Nguyễn Thu Hương

Thư ký đào tạo

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn Hoàng Phụng

Thư ký tổng hợp

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Trần Nam Hải

Cán bộ Kiểm toán nội bộ

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 
GIỚI THIỆU PDF. In Email

Tên Trường đại học: Trường Đại hoc Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, đường 3-2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam  

 

Họ tên người liên hệ: Lê Việt Dũng

Chức danh: Phó Hiệu trưởng            

Điện thoại: (0710) 3687 666

Fax: (0710) 838474

Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tên của chương trình tham gia TRIG:                                                                    

Đổi mới đào tạo, nghiên cứu Trường Đại học Cần Thơ

 

Mô tả tóm tắt chương trình tham gia TRIG:

Nâng cao năng lực quản lý để nâng cao chất lượng quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tế sản xuất đồng thời đổi mới đào tạo và NCKH  một số lĩnh vực khoa học trọng tâm của Trường Đại học Cần Thơ

 


  MỤC TIÊU DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2 - TRIG

Nâng cao năng lực quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: mục tiêu chính là đẩy mạnh hơn nữa trình độ quản lý để thúc đẩy việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu bao gồm tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng, phương pháp xây dựng mới chương trình, thúc đẩy NCKH trong toàn trường nhất là trong đội ngũ sinh viên, tăng cường công tác quảng bá xuất bản, bản quyền và sở hữu trí tuệ.

 

Đổi mới đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ: ĐHCT là Trường đa ngành đa lĩnh vực. Dựa vào điều kiện đặc thù và theo định hướng của KHCL nên Trường đề xuất các hoạt động tham gia TRIG dựa vào các ưu tiên 10 năm tới. Các lĩnh vực khác như Môi trường, Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, chế biến, cải thiện giống động vật,...

 

Bên cạnh các ngành khoa học công nghệ thì ngành khoa học xã hội cũng được Trường đề nghị tham gia như phát triển ngôn ngữ với mục tiêu làm cho ĐHCT trở thành trung tâm đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao cho toàn vùng ĐBSCL, phổ biến luật thương mại quốc tế và quản trị kinh doanh trong xu hướng hội nhập sau khi Việt Nam đã gia nhập WTO, nâng cấp ngành Hóa học,   Vật lý,...