Tuyển dụng

XEM THÊM
Tuyển lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

Tuyển lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu (tiền lương và các chế độ khác có liên quan sẽ do Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm chi trả và...

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn