Tin tức - Thông báo

XEM THÊM
Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2016

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhậpvà Thông tư số 08/2013/TT-TTCPngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi thành c&aac...

Tuyển dụng

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 07103 832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn