Tin tức - Thông báo

XEM THÊM
Thông báo đăng ký lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước  ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Thông báo đăng ký lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Trường Đại học Cần Thơ vừa nhận được thông báo số 07/TB-TCT, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Trường Chính trị về việc chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và...

Tuyển dụng

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 07103 832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn