Tin tức - Thông báo

XEM THÊM
Thông báo đăng ký lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước  ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Thông báo đăng ký lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Trường Đại học Cần Thơ vừa nhận được thông báo số 07/TB-TCT, ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Trường Chính trị về việc chiêu sinh các lớp dành cho cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Trung ương và...

Tuyển dụng

XEM THÊM
Tuyển dụng: TT. Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ, TT. Liên kết Đào tạo, K. NN&SHUD

Tuyển dụng: TT. Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ, TT. Liên kết Đào tạo, K. NN&SHUD

Trường Đại học Cần Thơ cần tuyển lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Trường (tiền lương và các chế độ khác do đơn vị sử dụng lao động chi trả). Cụ thể như sau: 1. Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ: * Cần tuyển 01 C...

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0292 3832 664  |  Email: ptccb@ctu.edu.vn