Get Adobe Flash player

Quy định về Công tác an ninh trật tự

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
   1. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Tổ bảo vệ
     1.1. Nhiệm vụ
         1) Tham mưu cho Ban Giám hiệu, nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT), xây dựng các phương án, kế hoạch, nội quy bảo vệ an toàn nhà trường; tổng hợp báo cáo tình hình ANTT cho Ban Giám hiệu và cơ quan công an theo quy định.
         2) Tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, biện pháp bảo vệ an toàn đã được duyệt.
         3) Tổ chức thực hiện việc tuần tra, canh gác, kiểm soát người và phương tiện ra vào Trường theo đúng nội quy, quy định.
         4) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy định về công tác bảo vệ an toàn và nếp sống văn minh trong Trường. Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, phát hiện kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy, pháp luật, xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý theo thẩm quyền được giao.
         5) Khi có vụ việc xảy ra trong Trường phải khẩn trương tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và xử lý những việc cấp bách trong phạm vi chức năng được giao, đồng thời nhanh chóng báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng có liên quan.
         6) Phát hiện và tham gia truy xét những hoạt động lưu manh, trộm cắp và những hành vi vi phạm khác xảy ra trong Trường hoặc ở ngoài lẫn trốn vào phạm vi Trường.
         7) Cùng với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Trung đội tự vệ Trường phổ biến tuyên truyền, giáo dục việc thi hành pháp luật, nội quy và thực hiện các phương án phối hợp. Tổ chức phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan an toàn, xây dựng tổ an ninh trong cán bộ, công chức.
         8) Phối hợp với cơ quan công an, cơ quan quân sự, các đoàn thể đơn vị chuyên môn của Trường trong các mặt công tác: quản lý nhân hộ khẩu tập thể, vũ khí-công cụ hỗ trợ, phương tiện phòng cháy chửa cháy; quản lý và giáo dục những người có tiền án, tiền sự, người hết hạn tù, tập trung giáo dục cải tạo trở về còn làm việc trong Trường; giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến ở khu tập thể.
         9) Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trường và Phòng.
     1.2. Quyền hạn
         1) Tiến hành công tác xác minh những vụ việc nghi vấn liên quan đến ANTT do Trường và đơn vị giao hoặc cơ quan công an ủy nhiệm.
         2) Trong tình huống cấp bách đang đe dọa an tòan đến con người, tài sản của Trường, cán bộ, công chức và sinh viên, cán bộ phụ trách lực lượng bảo vệ có quyền yêu cầu các đơn vị có chuyên môn thi hành ngay những biện pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời những hậu quả xấu có thể xảy ra, đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
          3) Cán bộ phụ trách lực lượng bảo vệ được tham gia ý kiến với lãnh đạo Trường đối với các trường hợp cán bộ, công chức và sinh viên của Trường có liên quan đến công tác bảo vệ ANTT.
          4) Bắt giữ và lập biên bản người phạm tội quả tang xâm phạm an ninh, tài sản và trật tự trong Trường, dẫn giải ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý .
          5) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện và tài sản ra vào, đi lại trong phạm vi Trường theo nội quy đã đề ra.
           6) Xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy định của Trường, pháp luật của Nhà nước theo thẩm quyền được giao.
           7) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn vào mục đích cá nhân.
     1.3. Tổ chức hoạt động
Tổ bảo vệ bao gồm 2 bộ phận: Văn phòng-Tuần tra, và Gác cổng.
       1.3.1 Bộ phận văn phòng và tuần tra
         - Nhân sự : 14 người.
           + 1 Tổ trưởng: phụ trách chung, quản lý tổ và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn về công tác bảo vệ ANTT theo quy định.
           + 1 CB.CC bảo vệ tại văn phòng làm nhiệm vụ: trực văn phòng, văn thư lưu trữ, đánh máy; theo dõi công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm vắng, tạm trú trong Trường. Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng và Tổ.
           + 9 CB.CC bảo vệ làm nhiệm vụ tuần tra, chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 3 người (có 1 người làm nhóm trưởng). Làm việc theo ca, mỗi nhóm 1 ca, mỗi ca 8 giờ.
           + 3 CB.CC bảo vệ làm nhiệm trực bảo vệ ở chốt gác ngả 3 Ký túc xá (có 1 người làm nhóm trưởng). Làm việc theo ca, mỗi ca 1 người, mỗi ca 8 giờ.
         - Nhiệm vụ:
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, cán bộ, công chức và nhân viên bảo vệ (CBCC) thuộc bộ phận văn phòng và tuần tra phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
           + Trực văn phòng 24/24 giờ hàng ngày.
           + Tuần tra và xử lý các vụ việc gây mất ANTT xảy ra trong phạm vi Trường.
           + Bắt giữ và lập biên bản người phạm tội quả tang xâm phạm an ninh, tài sản và trật tự trong Trường, dẫn giải ngay đến cơ quan công an gần nhất để xử lý.
           + Khi có vụ việc xảy ra trong Trường phải khẩn trương bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu và xử lý những việc cấp bách trong phạm vi chức năng được giao, đồng thời nhanh chóng báo cáo Ban Giám hiệu và cơ quan chức năng có liên quan.
           + Trực bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, hội thảo, sinh hoạt có đông người...
           + Trực phòng cháy chữa cháy, quản lý phương tiện, dụng cụ chữa cháy, kết hợp với đơn vị liên quan và cơ quan PCCC chuyên nghiệp tổ chức chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ.
           + Phối hợp bộ phận gác cổng xử lý các vụ việc xảy ra.
           + Kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tài sản ra vào Trường ở cổng phụ khu 2 ngoài giờ hành chánh.
           + Hết ca trực phải ghi vào Sổ theo dõi trực: tóm tắt nội dung các sự việc xảy ra trong ca trực, bàn giao hồ sơ (nếu có) và ký bàn giao cho ca trực tiếp theo.
           + Riêng bộ phận trực ở chốt ngả 3 Ký túc xá ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc gây mất ANTT xung quanh khu vực ký túc xá, sân banh và Khoa Y-Nha-Dược cũ, còn có trách nhiệm phối hợp với lực lượng tuần tra và bộ phận gác cổng kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan.
       1.3.2 Bộ phận gác cổng
           - Nhân sự: 10 nhân viên bảo vệ chuyên trách chia ra như sau:
             + Cổng khu I, cổng chính và cổng mới khu II: mỗi cổng 3 người (1 nhóm trưởng), mỗi người trực 1 ca, đảm bảo trực 24/24 giờ/ngày.
             + Cổng phụ khu II: 1 người, trực giờ hành chính, hết giờ bàn giao cho bộ phận tuần tra
         - Nhiệm vụ: Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên, CB-CC thuộc bộ phận gác cổng phải thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
             + Kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện, tài sản ra vào cổng theo đúng nội quy, quy định của Trường. Tài sản mang ra khỏi Trường phải có giấy cho phép của thủ trưởng đơn vị hoặc Phòng Quản trị-Thiết bị.
             + Ghi vào sổ trực đối với các trường hợp sau: xe ô tô, vận chuyển tài sản ra vào cổng và các vụ việc xảy ra tại khu vực xung quanh cổng.
             + Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Trường về giờ giấc đóng, mở cổng và xử lý các vi phạm có liên quan.
             + Nhắc nhở, ngăn chặn các vụ tập trung đông người gây cản trở giao thông, mất ANTT tại khu vực xung quanh cổng.
             + Phối hợp chặt chẽ với bộ phận bảo vệ an toàn khi có vụ việc xảy ra.
             + Giữ gìn an ninh trật tự khu vực xung quanh cổng.
             + Hết ca trực phải ghi vào Sổ theo dõi trực: tóm tắt nội dung các sự việc xảy ra trong ca trực, bàn giao hồ sơ (nếu có) và ký bàn giao cho ca trực tiếp theo.
2. Quy định thời gian đóng mở cổng
     2.1. Cổng khu I (đường 30-4)
         - Giờ mở cổng: từ 4 giờ sáng đến 24 giờ đêm.
         - Giờ đóng cổng: từ 24 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.
         - Mọi trường hợp vi phạm quy định về việc ra vào cổng đều phải ghi vào sổ trực của lực lượng gác cổng, báo cáo lãnh đạo tổ và thông báo cho đơn vị để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định của Trường, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn, các ngày lễ, tết hoặc được sự cho phép của Ban Giám hiệu.
     2.2. Cổng A và cổng C khu II (đường 3-2)
         * Cổng dành cho người đi bộ, xe hai bánh và xe ô tô dưới 2 tấn.
           - Giờ mở cổng: từ 4 giờ 30 phút sáng đến 23 giờ.
           - Giờ đóng cổng: từ 23 giờ đến 4 giờ 30 phút sáng hôm sau.
           - Không cho phép xe ba gác, xe lôi và xe ô tô từ 2 tấn trở lên ra vào cổng.
           - Mọi trường hợp vi phạm quy định về việc ra vào cổng đều phải ghi vào sổ trực của lực lượng gác cổng, báo cáo lãnh đạo tổ và thông báo cho đơn vị để tổ chức kiểm điểm xử lý theo quy định của Trường, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn, các ngày lễ, tết hoặc được sự cho phép của Ban Giám hiệu.
     2.3. Cổng B khu II (đường 3-2)
       * Cổng dành cho xe ba gác, xe lôi và xe ô tô từ 2 tấn đến dưới 5 tấn.
Các loại xe có tải trọng lớn hơn phải được sự cho phép của Ban Giám hiệu.
         - Chỉ mở cửa và cho phép xe ba gác, xe lôi, xe ô tô từ 2 tấn đến dưới 5 tấn ra vào cổng, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn hoặc được sự cho phép của Ban Giám hiệu.
         - Mọi trường hợp vi phạm quy định về việc ra vào cổng đều phải ghi vào sổ trực của lực lượng gác cổng, báo cáo lãnh đạo tổ và thông báo cho đơn vị để tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định của Trường, trừ các trường hợp cấp cứu, hỏa hoạn hoặc được sự cho phép của Ban Giám hiệu.
3. Quy định về tạm trú, tạm vắng trong phạm vi Trường
     3.1. Địa điểm đăng ký tạm trú, tạm vắng
         • Khu I : Đăng ký tại Tổ gác cổng khu I..
         • Khu II: Đăng ký tại Tổ gác cổng khu II. Riêng khu vực ký túc xá đăng ký
tại Ban Quản lý Ký túc xá.
         • Khu III: Làm việc ban đêm đăng ký với Khoa Công nghệ Thông tin.
     3.2. Thời gian đăng ký tạm trú, tạm vắng
         • Từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày.
     3.3. Thời hạn tạm trú, tạm vắng
         • Trong thời hạn 7 ngày: đăng ký tại các địa điểm nêu trên.
         • Từ 8 ngày đến dưới 1 tháng: đăng ký tại các địa điểm nêu trên và Công an phường.
         • Từ 1 tháng trở lên phải có ý kiến đồng ý của Ban Giám hiệu và Công an phường.
     3.4. Tổ Bảo vệ có trách nhiệm phối hợp với Công an địa phường trong thực hiện quản lý tạm trú, tạm vắng, kiểm tra định kỳ, đột xuất và báo cáo Ban Giám hiệu.

*****

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ KHI LÀM NHIỆM VỤ

  1) Phải mặc đồng phục, mang bảng tên, thẻ công vụ theo quy định trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.
   2) Trong giao tiếp phải bình tĩnh, hòa nhã, lịch thiệp và nghiêm túc. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm về ăn mặc, uống rượu bia, nói tục, chửi thề, đùa giỡn trong khi làm nhiệm vụ.
   3) Có trách nhiệm bảo quản và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được trang bị theo đúng quy trình, quy định của Nhà nước và Trường. Mọi hành vi cố tình hoặc do sử dụng không đúng quy trình, quy định gây hậu quả xấu hoặc làm hư hỏng vũ khí, công cụ hỗ trợ đều phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm.
   4) Trong khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo giờ giấc, địa điểm, khu vực được phân công và thực hiện nhiệm vụ theo đúng sự phân công, quy trình, quy định đã ban hành